ผู้โดยสาร NaN คน

ฉันถูกเก็บเงินซ้ำสองครั้ง

กรุณาแสดงหลักฐานการเก็บเงินซ้ำดังนี้:

  • Screenshots แสดงการเก็บเงินซ้ำสองครั้ง เราไม่สามารถตรวจสอบกรณีนี้ได้หากไม่ได้รับหลักฐานนี้
  • เลขบัตรเครดิต 4 ตัวสุดท้าย ที่ท่านใช้ชำระเงิน
  • ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระเงินแต่ละครั้ง (วันที่, จำนวนเงิน และอื่่น ๆ)
ชื่อของคุณ
อีเมล
รหัสการจอง
ภาพที่จับจากหน้าจอ
ข้อมูลเพิ่มเติม