Ho Chi Minh City Airport - Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

Такси можно взять в любой точке Ho Chi Minh City Airport

Станции рядом

Тип Имя км
Авиа SGN Ho Chi Minh Airport 0.0
Автобус San Bay, Хошимин 1.0