Ханой Гудмонинг Кэт Ба - Hà Nội Goodmorning Cát Bà

9B Cho Gao lane, Hang Ma ward, Hoan Kiem dis, Ha Noi