KMG Kunming Flughafen, Yunnan - 昆明机场

China, Yunnan, Kunming, Guandu, Changshui Village