JDH Jodhpur Flughafen, Rajasthan

Air Force Area, Jodhpur, Rajasthan 342011, India