Jodhpur

Bhadwasiya, Paota, Jodhpur, Rajasthan 342006, India