Barranquilla Airport

Barranquilla Airport

Abfahrten -

AbfahrtsbahnhofZielbahnhofAbfahrtAnkunft
Barranquilla AirportBucaramanga Airport03:5504:02
Barranquilla AirportBogota Airport03:5803:59
Barranquilla AirportSan Andres Airport04:0904:25
Barranquilla AirportArmenia Airport04:0904:15
Barranquilla AirportCali Airport04:1604:21
Barranquilla AirportJose Maria Cordova Airport04:2204:23
Barranquilla AirportSanta Marta Airport04:4104:57
Barranquilla AirportBucaramanga Airport04:4104:46
Barranquilla AirportCali Airport04:4404:48
Barranquilla AirportBogota Airport04:4404:45
Barranquilla AirportBogota Airport04:4404:45
Barranquilla AirportBarrancabermeja Airport04:4604:56
Barranquilla AirportCartagena Airport04:4604:50
Barranquilla AirportCucuta Airport04:5504:59
Barranquilla AirportMonteria Airport04:5504:59
Barranquilla AirportSanta Marta Airport04:5504:59
Barranquilla AirportCali Airport04:5504:58
Barranquilla AirportCartagena Airport04:5505:00
Barranquilla AirportCali Airport04:5504:59
Barranquilla AirportPereira Airport04:5504:58
Barranquilla AirportMonteria Airport04:5505:02
Barranquilla AirportCali Airport04:5504:59
Barranquilla AirportJuan Santamaria Airport04:5504:06
Barranquilla AirportCartagena Airport04:5504:59
Barranquilla AirportJose Maria Cordova Airport04:5504:59
Barranquilla AirportBucaramanga Airport04:5504:59
Barranquilla AirportBarrancabermeja Airport04:5505:05
Barranquilla AirportRiohacha Airport04:5505:00
Barranquilla AirportSanta Marta Airport05:0205:12
Barranquilla AirportSanta Marta Airport05:0205:13
Barranquilla AirportSanta Marta Airport05:0205:07
Barranquilla AirportMonteria Airport05:0205:08
Barranquilla AirportBucaramanga Airport05:0205:13
Barranquilla AirportBogota Airport05:0405:05
Barranquilla AirportSan Andres Airport05:1005:16
Barranquilla AirportCali Airport05:1005:13
Barranquilla AirportRiohacha Airport05:1005:15
Barranquilla AirportCali Airport05:1005:15
Barranquilla AirportBogota Airport05:2405:25
Barranquilla AirportBarrancabermeja Airport05:2905:38
Barranquilla AirportBarrancabermeja Airport05:2905:40
Barranquilla AirportCali Airport05:2905:33
Barranquilla AirportArmenia Airport05:2905:34
Barranquilla AirportCartagena Airport05:2905:33
Barranquilla AirportSan Andres Airport05:2905:35
Barranquilla AirportSanta Marta Airport05:2905:33
Barranquilla AirportJose Maria Cordova Airport05:2905:32
Barranquilla AirportCali Airport05:2905:32
Barranquilla AirportCali Airport05:2905:33
Barranquilla AirportCucuta Airport05:2905:32
Barranquilla AirportJose Maria Cordova Airport05:2905:33
Barranquilla AirportCucuta Airport05:2905:34
Barranquilla AirportCorozal Airport05:2905:43
Barranquilla AirportPereira Airport05:2905:34
Barranquilla AirportCucuta Airport05:2905:35
Barranquilla AirportMonteria Airport05:2905:35
Barranquilla AirportOlaya Herrera Airport05:2905:33
Barranquilla AirportBucaramanga Airport05:2905:33
Barranquilla AirportBucaramanga Airport05:2905:34
Barranquilla AirportOlaya Herrera Airport05:3005:31
Barranquilla AirportCali Airport05:4606:02
Barranquilla AirportCali Airport05:4606:02
Barranquilla AirportRiohacha Airport05:4905:55
Barranquilla AirportBogota Airport05:4905:50
Barranquilla AirportRiohacha Airport05:4905:55
Barranquilla AirportCucuta Airport05:5506:01
Barranquilla AirportRiohacha Airport05:5506:01
Barranquilla AirportMonteria Airport05:5506:07
Barranquilla AirportBarrancabermeja Airport05:5506:20
Barranquilla AirportJose Maria Cordova Airport05:5505:59
Barranquilla AirportJose Maria Cordova Airport05:5505:59
Barranquilla AirportCali Airport05:5505:58
Barranquilla AirportCartagena Airport05:5506:02
Barranquilla AirportCali Airport05:5505:59
Barranquilla AirportCartagena Airport05:5506:00
Barranquilla AirportBarrancabermeja Airport05:5506:04
Barranquilla AirportSan Andres Airport05:5506:01
Barranquilla AirportBarrancabermeja Airport05:5506:06
Barranquilla AirportPereira Airport05:5506:00
Barranquilla AirportCorozal Airport05:5506:09
Barranquilla AirportBucaramanga Airport05:5505:58
Barranquilla AirportTocumen Airport05:5505:59
Barranquilla AirportArmenia Airport05:5506:00
Barranquilla AirportOlaya Herrera Airport05:5506:03
Barranquilla AirportBarrancabermeja Airport06:0906:34
Barranquilla AirportJose Maria Cordova Airport06:0906:12
Barranquilla AirportBogota Airport06:0906:10
Barranquilla AirportCartagena Airport06:0906:14
Barranquilla AirportPereira Airport06:0906:13
Barranquilla AirportRiohacha Airport06:0906:15
Barranquilla AirportArmenia Airport06:0906:13
Barranquilla AirportBucaramanga Airport06:0906:13
Barranquilla AirportCucuta Airport06:0906:17
Barranquilla AirportCartagena Airport06:0906:15
Barranquilla AirportSanta Marta Airport06:0906:33
Barranquilla AirportBucaramanga Airport06:0906:12
Barranquilla AirportCorozal Airport06:0906:23
Barranquilla AirportBarrancabermeja Airport06:0906:18
Barranquilla AirportCartagena Airport06:0906:13
Barranquilla AirportMonteria Airport06:0906:14