Нячанг Синь - Nha Trang Sinh

130 Hùng Vương, Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Vietnam