Далат Синь - Đà Lạt Sinh

22 Đường Bùi Thị Xuân, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Vietnam