TCH Тхапчам, Нячанг - Tháp Chàm

Ga Thap Cham, Ngo Gia Tu, Do Vinh, tp. Nha Trang, Khanh Hoa, Vietnam