DHA Донгха, Куанг-Три - Đông Hà

Ga Dong Ha, 1, Dong Le, tp. Dong Ha, Quang Tri, Vietnam