DLI Аэропорт Лиен Хыонг, Лам Донг - Sân Bay Liên Khương

QL20, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng, Vietnam