Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto

Nagaokakyo Oyamazaki

Abfahrten - 04:52

Abfahrtsort Ziel Abfahrten Ankünfte
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Ashikaga Tochigi Oyama Sano 20:20 07:20
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Atsugi Ebina, Kanagawa 20:40 07:05
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Chiba city 21:15 08:15
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Fukushima Nihonmatsu 20:10 08:45
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Hiroshima 11:10 18:30
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Hiroshima 11:10 18:30
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Hiroshima 22:00 05:15
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Hiroshima 22:00 05:15
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Hiroshima 22:00 05:15
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Hiroshima 22:00 05:15
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Hiroshima 22:00 05:15
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Kawagoe, Saitama 22:30 08:05
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Kobuchizawa, Yamanashi 07:20 16:10
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Kobuchizawa, Yamanashi 21:20 06:55
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Kofu Futaba, Yamanashi 07:20 16:10
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Kofu Futaba, Yamanashi 20:10 07:40
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Kofu Futaba, Yamanashi 20:10 07:40
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Kofu Futaba, Yamanashi 20:10 07:40
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Kofu Futaba, Yamanashi 20:10 07:40
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Kofu Futaba, Yamanashi 20:10 07:40
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Kofu Futaba, Yamanashi 20:10 07:40
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Kofu Futaba, Yamanashi 20:10 07:40
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Kofu Futaba, Yamanashi 20:10 07:40
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Kofu Futaba, Yamanashi 20:10 07:40
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Kofu Futaba, Yamanashi 21:20 06:55
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Koriyama Sukagawa, Fukushima 20:10 08:45
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Kuki, Saitama 20:20 07:20
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Makuhari, Chiba 21:15 08:15
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Nagasaka Takane, Yamanashi 07:20 16:10
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Nagasaka Takane, Yamanashi 21:20 06:55
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Nagoya City 00:30 05:30
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Nagoya City 06:30 10:45
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Nagoya City 06:30 10:45
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Nagoya City 06:30 10:45
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Nagoya City 06:30 10:45
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Nagoya City 10:30 13:55
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Nagoya City 10:30 13:55
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Nagoya City 10:30 13:55
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Nagoya City 12:30 15:55
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Nagoya City 12:30 15:55
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Nagoya City 12:30 15:55
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Nagoya City 12:30 15:55
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Nagoya City 14:30 17:55
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Nagoya City 14:30 17:55
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Nagoya City 14:30 17:55
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Nagoya City 14:30 17:55
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Nagoya City 16:30 19:55
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Nagoya City 16:30 19:55
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Nagoya City 16:30 19:55
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Nagoya City 16:30 19:55
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Nagoya City 19:45 23:55
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Nagoya City 19:45 23:55
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Nagoya City 19:45 23:55
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Nagoya City 23:30 05:30
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Nagoya City 23:30 05:30
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Saitama Omiya 20:40 07:05
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Saitama Omiya 21:30 07:30
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Shinjuku Shibuya, Tokyo 20:10 07:40
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Shinjuku Shibuya, Tokyo 20:10 07:40
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Shinjuku Shibuya, Tokyo 20:10 07:40
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Shinjuku Shibuya, Tokyo 20:10 07:40
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Shinjuku Shibuya, Tokyo 20:10 07:40
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Shinjuku Shibuya, Tokyo 20:10 07:40
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Shinjuku Shibuya, Tokyo 20:10 07:40
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Shinjuku Shibuya, Tokyo 20:10 07:40
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Shinjuku Shibuya, Tokyo 20:10 07:40
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Shinjuku Shibuya, Tokyo 20:40 07:05
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Shinjuku Shibuya, Tokyo 21:30 07:30
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Shinjuku Shibuya, Tokyo 22:30 08:05
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Shirakawa, Fukushima 20:10 08:45
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Sutama Nirasaki, Yamanashi 07:20 16:10
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Sutama Nirasaki, Yamanashi 21:20 06:55
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Tamagawa Aqueduct, Tokyo 20:10 07:40
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Tamagawa Aqueduct, Tokyo 20:10 07:40
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Tamagawa Aqueduct, Tokyo 20:10 07:40
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Tamagawa Aqueduct, Tokyo 20:10 07:40
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Tamagawa Aqueduct, Tokyo 20:10 07:40
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Tamagawa Aqueduct, Tokyo 20:10 07:40
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Tamagawa Aqueduct, Tokyo 20:10 07:40
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Tamagawa Aqueduct, Tokyo 20:10 07:40
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Tamagawa Aqueduct, Tokyo 20:10 07:40
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Tokushima Naruto Matsushige 07:40 10:50
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Tokushima Naruto Matsushige 07:40 10:46
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Tokushima Naruto Matsushige 09:00 12:10
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Tokushima Naruto Matsushige 09:00 12:06
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Tokushima Naruto Matsushige 10:20 13:30
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Tokushima Naruto Matsushige 10:20 13:26
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Tokushima Naruto Matsushige 12:40 15:50
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Tokushima Naruto Matsushige 12:40 15:46
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Tokushima Naruto Matsushige 15:10 18:20
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Tokushima Naruto Matsushige 15:10 18:16
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Tokushima Naruto Matsushige 16:40 19:46
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Tokushima Naruto Matsushige 18:10 21:20
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Tokushima Naruto Matsushige 18:10 21:16
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Tokushima Naruto Matsushige 19:10 22:16
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Tokushima Naruto Matsushige 20:10 23:20
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Tokushima Naruto Matsushige 20:10 23:16
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Tokyo Akihabara 20:50 05:55
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Tokyo Akihabara 20:50 05:55
Nagaokakyo Oyamazaki, Kyoto Tokyo Akihabara 20:50 05:54