Kyoto - 京都市

Kyoto

Abfahrten - 22:18

Abfahrtsort Ziel Abfahrten Ankünfte
Kyoto Ashikaga Tochigi Oyama Sano 20:20 07:20
Kyoto Chiba city 20:45 09:05
Kyoto Chiba city 21:25 09:05
Kyoto Chiba city 21:45 08:20
Kyoto Chiba city 22:40 08:45
Kyoto Chikuma Matsushiro, Nagano 16:10 23:40
Kyoto Chikuma Matsushiro, Nagano 16:10 23:55
Kyoto Chikuma Matsushiro, Nagano 20:20 08:00
Kyoto Chofu Mitaka Koganei, Tokyo 20:10 06:35
Kyoto Chofu Mitaka Koganei, Tokyo 20:10 06:34
Kyoto Chofu Mitaka Koganei, Tokyo 20:10 06:34
Kyoto Chofu Mitaka Koganei, Tokyo 20:10 06:34
Kyoto Chofu Mitaka Koganei, Tokyo 20:10 06:34
Kyoto Chofu Mitaka Koganei, Tokyo 20:45 06:34
Kyoto Chofu Mitaka Koganei, Tokyo 20:45 06:34
Kyoto Chofu Mitaka Koganei, Tokyo 21:35 07:55
Kyoto Chofu Mitaka Koganei, Tokyo 21:35 07:54
Kyoto Chofu Mitaka Koganei, Tokyo 21:35 07:54
Kyoto Chofu Mitaka Koganei, Tokyo 22:10 07:54
Kyoto Chofu Mitaka Koganei, Tokyo 22:10 07:54
Kyoto Enzan IchinomiyaMisaka Isawa, Yamanashi 16:10 22:50
Kyoto Fuchu Tama Machida, Tokyo 20:10 06:35
Kyoto Fuchu Tama Machida, Tokyo 20:10 06:34
Kyoto Fuchu Tama Machida, Tokyo 20:10 06:34
Kyoto Fuchu Tama Machida, Tokyo 20:10 06:34
Kyoto Fuchu Tama Machida, Tokyo 20:10 06:34
Kyoto Fuchu Tama Machida, Tokyo 20:45 06:34
Kyoto Fuchu Tama Machida, Tokyo 20:45 06:34
Kyoto Fuchu Tama Machida, Tokyo 21:00 06:24
Kyoto Fuchu Tama Machida, Tokyo 21:00 06:48
Kyoto Fuchu Tama Machida, Tokyo 21:35 07:55
Kyoto Fuchu Tama Machida, Tokyo 21:35 07:54
Kyoto Fuchu Tama Machida, Tokyo 21:35 07:54
Kyoto Fuchu Tama Machida, Tokyo 22:10 07:54
Kyoto Fuchu Tama Machida, Tokyo 22:10 07:54
Kyoto Fuji Q Mountain Highland, Yamanashi 21:35 08:40
Kyoto Fuji Q Mountain Highland, Yamanashi 21:35 08:37
Kyoto Fuji Q Mountain Highland, Yamanashi 21:50 08:55
Kyoto Fujimi Chino, Nagano 16:10 21:35
Kyoto Fujimi Fujikawa, Shizuoka 21:35 08:40
Kyoto Fujimi Fujikawa, Shizuoka 21:35 08:37
Kyoto Fujimi Fujikawa, Shizuoka 21:50 08:55
Kyoto Fukuoka City 19:45 06:00
Kyoto Fukuoka City 19:45 06:00
Kyoto Fukuoka City 21:00 06:30
Kyoto Fukuoka City 21:30 08:15
Kyoto Fukuoka City 21:30 08:15
Kyoto Fukuoka City 21:30 06:30
Kyoto Fukuoka City 21:30 08:30
Kyoto Fukuoka City 21:30 08:30
Kyoto Fukuoka City 21:30 06:30
Kyoto Fukuoka City 21:30 06:30
Kyoto Fukuoka City 21:30 08:30
Kyoto Fukushima Nihonmatsu 20:10 08:45
Kyoto Fukuyama Fuchu, Hiroshima 16:10 20:15
Kyoto Fukuyama Fuchu, Hiroshima 17:50 21:55
Kyoto Gobo Inami, Wakayama 08:00 12:20
Kyoto Gobo Inami, Wakayama 17:20 21:30
Kyoto Hakuba Tsugaike Azumino, Nagano 16:10 21:35
Kyoto Hakuba Tsugaike Azumino, Nagano 22:40 07:30
Kyoto Hamamatsu Kakegawa Iwata, Shizuoka 23:00 06:35
Kyoto Hamamatsu Kakegawa Iwata, Shizuoka 23:00 06:35
Kyoto Hamamatsu Kakegawa Iwata, Shizuoka 23:40 06:35
Kyoto Hiroshima 06:50 14:00
Kyoto Hiroshima 06:50 14:00
Kyoto Hiroshima 06:50 14:00
Kyoto Hiroshima 11:10 18:30
Kyoto Hiroshima 11:10 18:30
Kyoto Hiroshima 11:10 18:15
Kyoto Hiroshima 11:10 18:15
Kyoto Hiroshima 11:10 18:15
Kyoto Hiroshima 11:10 18:15
Kyoto Hiroshima 15:25 22:45
Kyoto Hiroshima 15:25 22:45
Kyoto Hiroshima 15:25 22:45
Kyoto Hiroshima 21:45 06:15
Kyoto Hiroshima 22:00 05:15
Kyoto Hiroshima 22:00 05:15
Kyoto Hiroshima 22:00 05:15
Kyoto Hiroshima 22:00 05:15
Kyoto Hiroshima 22:00 05:15
Kyoto Hiroshima 22:05 06:00
Kyoto Hiroshima 22:05 06:00
Kyoto Hiroshima 22:10 05:15
Kyoto Hiroshima 22:40 06:00
Kyoto Huis Ten Bosch, Nagasaki 19:45 08:35
Kyoto Huis Ten Bosch, Nagasaki 19:45 08:35
Kyoto Iida Komagane Ina, Nagano 16:10 20:05
Kyoto Iida Komagane Ina, Nagano 16:10 20:50
Kyoto Ikebukuro, Tokyo 10:00 20:20
Kyoto Ikebukuro, Tokyo 10:00 20:20
Kyoto Ikebukuro, Tokyo 10:00 20:20
Kyoto Ikebukuro, Tokyo 10:00 20:20
Kyoto Ikebukuro, Tokyo 20:10 07:40
Kyoto Ikebukuro, Tokyo 20:15 06:00
Kyoto Ikebukuro, Tokyo 20:30 07:40
Kyoto Ikebukuro, Tokyo 20:30 07:40
Kyoto Ikebukuro, Tokyo 20:30 07:40
Kyoto Ikebukuro, Tokyo 20:35 06:20
Kyoto Ikebukuro, Tokyo 20:45 07:10