37 Tran Binh Trong, Hanoi - 37 Trần Bình Trọng

37 Trần Bình Trọng, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Vietnam