BSR Vasai Straße, Nala Sopara

39 Veer Savarkar Nagar , Vishal Nagar, West Maharashtra 401202

Nächste Station

Typ Name km
Zug BVI Borivali, Mumbai 17.2
Charter Mumbai Stadt 26.2