JSM Jaisalmer

Gadisar Road (NH-15), Gandhi Nagar, Jaisalmer, Rajasthan 345001