กรุงเทพปลายทาง ตรัง 30 มี.ค. 2019

เวลาต้นทาง: วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม ค.ศ. 2019 19:00 จาก สายใต้ใหม่, กรุงเทพ

เวลาถึงปลายทาง วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 2019 07:10 ปลายทาง ตรัง

ระยะเวลาในการเดินทาง: 12ชั่วโมง 10นาที

ประเภทของยานพาหนะ: VIP 24

สิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการอื่นๆ: Aircon, Food, Snack, Steward, TV, WC

ขั้นตอนการยืนยันการสำรองที่นั่ง: ได้รับการยืนยันการจองทันที

นโยบายการยกเลิกการจอง: ไม่สามารถยกเลิก และ คืนเงิน

Southern Terminal (Sai Tai Mai) is located at Borommaratchachonnani Road in Bangkok.
Taxi fare from Victory Monument/BTS train station less than 200THB.
จุดขึ้นรถสายใต้ใหม่ (สถานีขนส่งสายใต้) ตั้งอยู่บนถนนพระบรมราชชนนี - กรุงเทพฯ

กรุณาติดต่อรับบัตรโดยสารรถฉบับจริงได้ที่เคาเตอร์รถทรัพย์ไพศาล หมายเลข 27, 33-36 ก่อนเวลารถออกประมาณ 45 นาที
กรุณามาขึ้นรถให้ตรงเวลา เนื่องจากรถทัวร์จะทำการออกรถตามตารางและจะไม่มีการรอผู้โดยสารทั้งสิ้น
ทั้งนี้ขอแนะนำให้ผู้โดยสารมาทำการแสดงตนล่วงหน้า 30 นาทีก่อนเวลาเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทาง

Cancelation policy: Southern Terminal - Trang

ไม่มีการคืนเงิน

ไม่สามารถคืนเงินได้