กัวลาลัมเปอร์ปลายทาง รัฐปีนัง 28 มี.ค. 2019

เวลาต้นทาง: วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม ค.ศ. 2019 22:00 จาก TBS Kuala Lumpur

เวลาถึงปลายทาง วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม ค.ศ. 2019 02:30 ปลายทาง Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง

ระยะเวลาในการเดินทาง: 4ชั่วโมง 30นาที

ประเภทของยานพาหนะ: ด่วน

สิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการอื่นๆ: Aircon, Food, Snack, Steward, TV, WC

ขั้นตอนการยืนยันการสำรองที่นั่ง: ได้รับการยืนยันการจองทันที

นโยบายการยกเลิกการจอง: ไม่สามารถยกเลิก และ คืนเงิน

Boarding information

  • Please come to check in at least 30 minutes before departure.
  • Please print out this Voucher and present it to the counter upon check-in or you may be charged RM 1.00 per printed ticket at the counter.
    Trip information
  • Malaysian buses do not have toilets on board by law. There will be a toilet stop at the gas station where passengers can also buy some snacks.
  • All arrival times are approximate and depend on traffic.

Cancelation policy: TBS Kuala Lumpur => Terminal Bus Sungai Nibong | Express

ไม่มีการคืนเงิน

ไม่สามารถคืนเงินได้