กัวลาลัมเปอร์ปลายทาง รัฐปีนัง 24 มี.ค. 2019

เวลาต้นทาง: วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม ค.ศ. 2019 20:00 จาก TBS Kuala Lumpur

เวลาถึงปลายทาง วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม ค.ศ. 2019 01:50 ปลายทาง Butterworth Penang

ระยะเวลาในการเดินทาง: 5ชั่วโมง 50นาที

ประเภทของยานพาหนะ: Economy Club 39

สิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการอื่นๆ:

ขั้นตอนการยืนยันการสำรองที่นั่ง: ได้รับการยืนยันการจองทันที

นโยบายการยกเลิกการจอง: ไม่สามารถยกเลิก และ คืนเงิน

  • Please come to check in at least 30 minutes before departure.
  • Please print out this Voucher and present it to the counter upon check-in or you may be charged RM 1.00 per printed ticket at the counter.
  • Malaysian buses do not have toilets on board by law. There will be a toilet stop at the gas station where passengers can also buy some snacks.
  • All arrival times are approximate and depend on traffic.

Cancelation policy: TBS Kuala Lumpur => Butterworth Penang | Economy Club 39

ไม่มีการคืนเงิน

ไม่สามารถคืนเงินได้