กัวลาลัมเปอร์ปลายทาง รัฐปีนัง 24 มี.ค. 2019

เวลาต้นทาง: วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม ค.ศ. 2019 22:30 จาก TBS Kuala Lumpur

เวลาถึงปลายทาง วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม ค.ศ. 2019 02:30 ปลายทาง Butterworth Penang

ระยะเวลาในการเดินทาง: 4ชั่วโมง

ประเภทของยานพาหนะ: ด่วน

สิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการอื่นๆ: Aircon, Food, Snack, Steward, TV, WC

ขั้นตอนการยืนยันการสำรองที่นั่ง: ได้รับการยืนยันการจองทันที

นโยบายการยกเลิกการจอง: ไม่สามารถยกเลิก และ คืนเงิน

  • The bus station is located in the same big building where you can find the signs of KFC, Dunkin Donuts, Food Court.
    Boarding information
  • Please come to check in at least 30 minutes before departure.
  • Please print out this Voucher and present it to the counter upon check-in or you may be charged RM 1.00 per printed ticket at the counter.
    Trip information
  • Malaysian buses do not have toilets on board by law. There will be a toilet stop at the gas station where passengers can also buy some snacks.
  • All arrival times are approximate and depend on traffic.

Cancelation policy: PJS-SPI/PL/03P | TBS - HPC | Express

ไม่มีการคืนเงิน

ไม่สามารถคืนเงินได้