กัวลาลัมเปอร์ปลายทาง รัฐปีนัง 25 มี.ค. 2019

เวลาต้นทาง: วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม ค.ศ. 2019 22:15 จาก TBS Kuala Lumpur

เวลาถึงปลายทาง วันอังคารที่ 26 มีนาคม ค.ศ. 2019 05:05 ปลายทาง Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง

ระยะเวลาในการเดินทาง: 6ชั่วโมง 50นาที

ประเภทของยานพาหนะ: Economy Club 39

สิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการอื่นๆ:

ขั้นตอนการยืนยันการสำรองที่นั่ง: ได้รับการยืนยันการจองทันที

นโยบายการยกเลิกการจอง: ไม่สามารถยกเลิก และ คืนเงิน

  • The bus station is located in the same big building where you can find the signs of KFC, Dunkin Donuts, Food Court and etc.
  • Please come to check in at least 30 minutes before departure.
  • Please print out this Voucher and present it to the counter upon check-in or you may be charged RM 1.00 per printed ticket at the counter.
  • Malaysian buses do not have toilets on board by law. There will be a toilet stop at the gas station where passengers can also buy some snacks.
  • All arrival times are approximate and depend on traffic.

Cancelation policy: MKZ-PEN/64/01E | TBS - HSNB | Economy Club 39

ไม่มีการคืนเงิน

ไม่สามารถคืนเงินได้