กัวลาลัมเปอร์ปลายทาง รัฐปีนัง 29 มี.ค. 2019

เวลาต้นทาง: วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม ค.ศ. 2019 10:00 จาก TBS Kuala Lumpur

เวลาถึงปลายทาง วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม ค.ศ. 2019 16:50 ปลายทาง Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง

ระยะเวลาในการเดินทาง: 6ชั่วโมง 50นาที

ประเภทของยานพาหนะ: ธุรกิจ

สิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการอื่นๆ:

ขั้นตอนการยืนยันการสำรองที่นั่ง: ได้รับการยืนยันการจองทันที

นโยบายการยกเลิกการจอง: ไม่สามารถยกเลิก และ คืนเงิน

  • The bus station is located in the same big building where you can find the signs of KFC, Dunkin Donuts, Food Court and etc.
  • Please come to check in at least 30 minutes before departure.
  • Please print out this Voucher and present it to the counter upon check-in or you may be charged RM 1.00 per printed ticket at the counter.
  • Malaysian buses do not have toilets on board by law. There will be a toilet stop at the gas station where passengers can also buy some snacks.
  • All arrival times are approximate and depend on traffic.

Cancelation policy: KUL-PEN/64/001SW | TBS - HSNB | Business 30

ไม่มีการคืนเงิน

ไม่สามารถคืนเงินได้