กรุงเทพปลายทาง ตรัง 1 พ.ค. 2019

เวลาต้นทาง: วันพุธที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2019 17:05 จาก หัวลำโพง, กรุงเทพ

เวลาถึงปลายทาง วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม ค.ศ. 2019 08:05 ปลายทาง ตรัง

ระยะเวลาในการเดินทาง: 15ชั่วโมง

ประเภทของยานพาหนะ: ชั้น 2 นั่งพัดลม

สิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการอื่นๆ: Food, Steward, WC

ขั้นตอนการยืนยันการสำรองที่นั่ง: การจองเป็นระบบธรรมดา ต้องใช้เวลา โดยเฉลี่ย 24 ชั่วโมง สำหรับการยืนยันการจอง

นโยบายการยกเลิกการจอง: สามารถยกเลิกได้ (กรุณาดูเงื่อนไขการยกเลิก)

โปรดทราบ 12go มีความยินดีที่จะอำนวยความสะดวกในการซื้อตั๋วโดยสารออนไลน์จาก การรถไฟไทย พร้อมเงื่อนไขการเดินทางคือ ต้องทำการติดต่อขอรับบัตรโดยสารฉบับจริงก่อนเวลาเดินทาง 30 นาที ที่หัวลำโพง หากในกรณีที่นั่งเต็ม ทางวันทูโกยินดีคืนเงินให้ท่าน สำหรับช่องทางการชำระด้วยบัตรเครดิตนั้นจะต้องรอการคืนเงิน 10 วันทำการเป็นอย่างน้อย ส่วนการชำระโดย เพย์พาล จะสามารถทำการคืนได้ทันที สำหรับการระบุที่นั่ง ทางวันทูโกจะไม่ยืนยันตามความประสงค์ของท่านแต่จะทำการเลือกที่นั่งที่เหมาะสมกับท่านให้มากที่สุด - โปรดสอบถามรายละเอียดหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม

Cancelation policy: Bangkok - Trang #83

ขั้นตอนการขอคืนเงินและทางเลือกอื่น

 1. คืนเงิน 80% (ไม่รวมค่าธรรมเนียม)

  หากคุณประสงค์จะยกเลิกการจองก่อนออกตั๋วโดยสาร

  ยอดเงินคืนทั้งสิ้น $ 11.65

 2. คืนเงิน 50% (ไม่รวมค่าธรรมเนียม)

  ถ้าคุณต้องการยกเลิกการจองหลังจากได้ทำการออกตั๋วแล้ว

  กดเลือกคืนเงินก่อน 2019-04-28 17:05 PM เวลากรุงเทพ (1 day left).

  ยอดเงินคืนทั้งสิ้น $ 7.28

 3. คืนเงิน 15% (ไม่รวมค่าธรรมเนียม)

  ถ้าคุณต้องการยกเลิกการจองหลังจากได้ทำการออกตั๋วแล้ว

  กดปุ่มคืนเงินระหว่าง 2019-04-28 17:05 PM และ 2019-04-30 17:05 PM เวลากรุงเทพฯ (3 days left).

  ยอดเงินคืนทั้งสิ้น $ 2.18

 4. ยกเลิก

  ยอดเงินคืนทั้งสิ้น ฿ 0