กรุงเทพปลายทาง ตรัง 31 มี.ค. 2019

เวลาต้นทาง: วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 2019 18:30 จาก หัวลำโพง, กรุงเทพ

เวลาถึงปลายทาง วันจันทร์ที่ 1 เมษายน ค.ศ. 2019 10:26 ปลายทาง ตรัง

ระยะเวลาในการเดินทาง: 15ชั่วโมง 56นาที

ประเภทของยานพาหนะ: ชั้น 2 นั่งพัดลม

สิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการอื่นๆ: Food, Steward, WC

ขั้นตอนการยืนยันการสำรองที่นั่ง: การจองเป็นระบบธรรมดา ต้องใช้เวลา โดยเฉลี่ย 24 ชั่วโมง สำหรับการยืนยันการจอง

นโยบายการยกเลิกการจอง: สามารถยกเลิกได้ (กรุณาดูเงื่อนไขการยกเลิก)

โปรดทราบ 12go มีความยินดีที่จะอำนวยความสะดวกในการซื้อตั๋วโดยสารออนไลน์จาก การรถไฟไทย พร้อมเงื่อนไขการเดินทางคือ ต้องทำการติดต่อขอรับบัตรโดยสารฉบับจริงก่อนเวลาเดินทาง 30 นาที ที่หัวลำโพง หากในกรณีที่นั่งเต็ม ทางวันทูโกยินดีคืนเงินให้ท่าน สำหรับช่องทางการชำระด้วยบัตรเครดิตนั้นจะต้องรอการคืนเงิน 10 วันทำการเป็นอย่างน้อย ส่วนการชำระโดย เพย์พาล จะสามารถทำการคืนได้ทันที สำหรับการระบุที่นั่ง ทางวันทูโกจะไม่ยืนยันตามความประสงค์ของท่านแต่จะทำการเลือกที่นั่งที่เหมาะสมกับท่านให้มากที่สุด - โปรดสอบถามรายละเอียดหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม

Cancelation policy: Bangkok - Kantang #167

ขั้นตอนการขอคืนเงินและทางเลือกอื่น

 1. คืนเงิน 80% (ไม่รวมค่าธรรมเนียม)

  หากคุณประสงค์จะยกเลิกการจองก่อนออกตั๋วโดยสาร

  ยอดเงินคืนทั้งสิ้น $ 0.00

 2. คืนเงิน 50% (ไม่รวมค่าธรรมเนียม)

  ถ้าคุณต้องการยกเลิกการจองหลังจากได้ทำการออกตั๋วแล้ว

  กดเลือกคืนเงินก่อน 2019-03-28 18:30 PM เวลากรุงเทพ (2 days left).

  ยอดเงินคืนทั้งสิ้น $ 0.00

 3. คืนเงิน 15% (ไม่รวมค่าธรรมเนียม)

  ถ้าคุณต้องการยกเลิกการจองหลังจากได้ทำการออกตั๋วแล้ว

  กดปุ่มคืนเงินระหว่าง 2019-03-28 18:30 PM และ 2019-03-30 18:30 PM เวลากรุงเทพฯ (4 days left).

  ยอดเงินคืนทั้งสิ้น $ 0.00

 4. ยกเลิก

  ยอดเงินคืนทั้งสิ้น ฿ 0