กรุงเทพปลายทาง เกาะสมุย 30 มิ.ย. 2018

เวลาต้นทาง: วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน ค.ศ. 2018 19:30 ต้นทาง Ratchadamnoen Avenue, กรุงเทพ

เวลาถึงปลายทาง วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2018 11:20 ปลายทาง ท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)

ระยะเวลาในการเดินทาง: 15h 50m

ประเภทของยานพาหนะ: เรือเฟอร์รี่

สิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการอื่นๆ: Steward, WC, Aircon

ขั้นตอนการยืนยันการสำรองที่นั่ง: ได้รับการยืนยันการจองทันที

นโยบายการยกเลิกการจอง: ไม่สามารถยกเลิก และ คืนเงิน

  • Please come at least 30 min before departure time.

Cancelation policy: Ratchadamnoen Avenue - Na Thon (Koh Samui) - VIPBUS1

ไม่มีการคืนเงิน

ไม่สามารถคืนเงินได้