กรุงเทพปลายทาง ตรัง 25 มี.ค. 2019

เวลาต้นทาง: วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม ค.ศ. 2019 19:00 จาก สายใต้ใหม่, กรุงเทพ

เวลาถึงปลายทาง วันอังคารที่ 26 มีนาคม ค.ศ. 2019 07:10 ปลายทาง ตรัง

ระยะเวลาในการเดินทาง: 12ชั่วโมง 10นาที

ประเภทของยานพาหนะ: วีไอพี

สิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการอื่นๆ: Aircon, Food, Snack, Steward, TV, WC

ขั้นตอนการยืนยันการสำรองที่นั่ง: ได้รับการยืนยันการจองทันที

นโยบายการยกเลิกการจอง: ไม่สามารถยกเลิก และ คืนเงิน

Southern Terminal (Sai Tai Mai) is located at Borommaratchachonnani Road in Bangkok.
Taxi fare from Victory Monument/BTS train station less than 200THB.

  • Sri Suthep booth : Counters 71,72(2nd floor).
  • Please come to check in at least 60 minutes before departure.
    กรุณามาขึ้นรถให้ตรงเวลา เนื่องจากรถทัวร์จะทำการออกรถตามตารางและจะไม่มีการรอผู้โดยสารทั้งสิ้น
    ทั้งนี้ขอแนะนำให้ผู้โดยสารมาทำการแสดงตนล่วงหน้า 30 นาทีก่อนเวลาเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทาง

Cancelation policy: Southern Terminal - Trang

ไม่มีการคืนเงิน

ไม่สามารถคืนเงินได้