กัวลาลัมเปอร์ปลายทาง รัฐปีนัง 28 มี.ค. 2019

เวลาต้นทาง: วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม ค.ศ. 2019 21:50 จาก Kuala Lumpur Sentral

เวลาถึงปลายทาง วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม ค.ศ. 2019 02:15 ปลายทาง บัตเตอร์เวอร์ธ, รัฐปีนัง

ระยะเวลาในการเดินทาง: 4ชั่วโมง 25นาที

ประเภทของยานพาหนะ: ETS Gold

สิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการอื่นๆ: Aircon

ขั้นตอนการยืนยันการสำรองที่นั่ง: ได้รับการยืนยันการจองทันที

นโยบายการยกเลิกการจอง: ไม่สามารถยกเลิก และ คืนเงิน

  • Please be at the station 30 minutes before train departure.
  • Have a nice trip!

Train info

  • Electric Train Service (ETS) is an intercity train service that operates with a maximum speed of 140 km/h. ETS trains are classed as either Gold or Platinum. They offer impeccable comfort and speed transport covering all major state destinations in Malaysia.
  • ETS Gold caters a few more stops at popular train stations.
  • ETS Platinum provides an almost non-stop super fast journey until your destination.
  • Some of the ETS trains do have a small but comfortable and delicious coffee.

Tickets

  • KTM tickets are confirmed instantly and allow you to choose your seat(s) in advance.
  • E-ticket is attached to 12Go voucher. If you do not see it, please contact our support under https://12go.asia/en/support immediately.
  • Children up to 4 years can travel without ticket, but they will NOT BE GIVEN A SEAT.

Cancelation policy: Kuala Lumpur Sentral - Butterworth #9122

ไม่มีการคืนเงิน

ไม่สามารถคืนเงินได้