กรุงเทพปลายทาง กระบี่ 27 ก.ย. 2019

เวลาต้นทาง: วันศุกร์ที่ 27 กันยายน ค.ศ. 2019 07:35 จาก BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ

เวลาถึงปลายทาง วันศุกร์ที่ 27 กันยายน ค.ศ. 2019 09:00 ปลายทาง KBV สนามบินกระบี่

ระยะเวลาในการเดินทาง: 1ชั่วโมง 25นาที

ประเภทของยานพาหนะ: ชั้นประหยัด

สิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการอื่นๆ: Aircon, Steward, WC

Luggage: ผู้ให้บริการสายการบินบางราย จะแสดงราคารวมน้ำหนักกระเป๋าสำหรับถือขึ้นเครื่องเท่านั้น หากท่านต้องการสำรองน้ำหนักกระเป๋าเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราล่วงหน้า หรือทำการซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพิ่มเติม ณ เคาน์เตอร์เช็คอิน

ขั้นตอนการยืนยันการสำรองที่นั่ง: ได้รับการยืนยันการจองทันที

นโยบายการยกเลิกการจอง: ไม่สามารถยกเลิก และ คืนเงิน

โปรดทราบ คุณควรที่จะมาถึงสนามบิน:

 • 2 ชั่วโมง ก่อนเที่ยวบินภายในประเทศจะดำเนินการตามขั้นตอนการตรวจสอบ
 • 3 ชั่วโมง ก่อนเที่ยวบินระหว่างประเทศจะดำเนินการขั้นตามตอนการตรวจสอบ
 • ถ้าคุณเดินทางภายในประเทศของคุณ คุณต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางเพื่อที่จะดำเนินการตามขั้นตอนการตรวจสอบ
 • ถ้าคุณเดินทางไประหว่างประเทศ คุณอาจจำเป็นต้องมีวีซ่าที่ถูกต้องเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการตรวจสอบ (1)

(1) - โปรดดูกฎการขอวีซ่าระหว่างประเทศที่คุณกำลังจะไปเที่ยว

 • Baggage Regulations:

  • Hand Baggage
   Weight must not exceed 7kg
   Dimensions not to exceed 56cm × 45cm × 25 cm
  • Checked Baggage
   Weight must not exceed 23kg (Except Booking code L: 20 kg)
   Infant not occupying a seat - 10 kg

  For International Sectors to/from USA/Canada:
  Weight must not exceed 23kg
  Maximum checked bags: 2
  Maximum dimension in total per bag (to avoid oversize baggage charge): 158 cm (62 inches)

Cancelation policy: Suvarnabhumi Airport - Krabi Airport

ไม่มีการคืนเงิน

ไม่สามารถคืนเงินได้