50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก Zhuhai North ถึง เชินเจิ้น โดย รถไฟ+รถไฟ ตั๋วร่วม

#C7603
10:15
Zhuhai North, มาเก๊า
10:35
จูไห่
20นาที
คืนเงิน 
เที่ยวถัดไป 7 ชั่วโมง 41 นาที
18:16
จูไห่
20:11
เซินเจิ้นเหนือ
1ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
เวลารวม
9ชั่วโมง 56นาที
#C7627
11:20
Zhuhai North, มาเก๊า
11:45
จูไห่
25นาที
คืนเงิน 
เที่ยวถัดไป 6 ชั่วโมง 31 นาที
18:16
จูไห่
20:11
เซินเจิ้นเหนือ
1ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
เวลารวม
8ชั่วโมง 51นาที
#C7605
13:00
Zhuhai North, มาเก๊า
13:25
จูไห่
25นาที
คืนเงิน 
เที่ยวถัดไป 4 ชั่วโมง 51 นาที
18:16
จูไห่
20:11
เซินเจิ้นเหนือ
1ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
เวลารวม
7ชั่วโมง 11นาที
#C7663
14:04
Zhuhai North, มาเก๊า
14:24
จูไห่
20นาที
คืนเงิน 
เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง 52 นาที
18:16
จูไห่
20:11
เซินเจิ้นเหนือ
1ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
เวลารวม
6ชั่วโมง 7นาที
#C7675
15:19
Zhuhai North, มาเก๊า
15:44
จูไห่
25นาที
คืนเงิน 
เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 32 นาที
18:16
จูไห่
20:11
เซินเจิ้นเหนือ
1ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
เวลารวม
4ชั่วโมง 52นาที

เส้นทางยอดนิยมใน จีน