50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน (SZX) ถึง หนานจิง (NKG) โดย เที่ยวบิน

#CA3675
07:40
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
10:00
NKG Nanjing Airport
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
07:40
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
10:00
NKG Nanjing Airport
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
07:40
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
10:00
NKG Nanjing Airport
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
08:10
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
10:30
NKG Nanjing Airport
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
08:15
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
10:35
NKG Nanjing Airport
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
08:15
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
10:35
NKG Nanjing Airport
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
08:35
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
10:55
NKG Nanjing Airport
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
08:55
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
11:15
NKG Nanjing Airport
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#CA3679
09:05
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
11:25
NKG Nanjing Airport
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#CA3539
09:05
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
11:25
NKG Nanjing Airport
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#HU7753
09:20
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
11:35
NKG Nanjing Airport
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#CA3691
10:20
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
12:40
NKG Nanjing Airport
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#HU7563
10:20
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
12:35
NKG Nanjing Airport
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
10:40
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
13:00
NKG Nanjing Airport
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
11:05
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
13:25
NKG Nanjing Airport
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
11:10
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
13:30
NKG Nanjing Airport
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
11:10
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
13:30
NKG Nanjing Airport
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
11:10
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
13:30
NKG Nanjing Airport
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
11:10
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
13:30
NKG Nanjing Airport
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
12:40
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
15:00
NKG Nanjing Airport
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#CA3693
13:35
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
15:55
NKG Nanjing Airport
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
14:30
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
16:50
NKG Nanjing Airport
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
14:35
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
16:55
NKG Nanjing Airport
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#HU7663
15:25
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
17:40
NKG Nanjing Airport
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
16:35
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
18:55
NKG Nanjing Airport
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
17:30
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
19:50
NKG Nanjing Airport
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
17:30
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
19:50
NKG Nanjing Airport
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#CA3695
17:35
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
19:55
NKG Nanjing Airport
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
17:50
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
20:10
NKG Nanjing Airport
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
17:55
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
20:15
NKG Nanjing Airport
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
17:55
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
20:15
NKG Nanjing Airport
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
17:55
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
20:15
NKG Nanjing Airport
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#HU7763
19:15
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
21:30
NKG Nanjing Airport
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
21:10
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
23:30
NKG Nanjing Airport
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#CA3697
21:10
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
23:30
NKG Nanjing Airport
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
21:10
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
23:30
NKG Nanjing Airport
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#CA3369
21:15
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
23:35
NKG Nanjing Airport
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
21:15
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
23:35
NKG Nanjing Airport
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
23:15
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
01:35
NKG Nanjing Airport
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
23:15
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
01:35
NKG Nanjing Airport
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
23:15
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
01:35
NKG Nanjing Airport
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
23:15
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
01:35
NKG Nanjing Airport
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
23:20
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
01:40
NKG Nanjing Airport
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
23:40
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
02:00
NKG Nanjing Airport
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 

เวลา จูไห่ ถึง หนานจิง

เวลา จูไห่ ถึง หนานจิง
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Air China Economy #CA367507:40 – 10:00¥ 1,924
China Eastern Airlines Economy #MU488108:10 – 10:30¥ 2,054
Air China Economy #CA369110:20 – 12:40¥ 1,924
Shenzhen Airlines Economy #ZH984510:40 – 13:00¥ 3,563
China Eastern Airlines Economy #MU287711:05 – 13:25¥ 2,054
China Southern Airlines Economy #CZ956011:10 – 13:30¥ 1,970
Shenzhen Airlines Economy #ZH984712:40 – 15:00¥ 3,563
China Southern Airlines Economy #CZ382714:30 – 16:50¥ 1,970
Shenzhen Airlines Economy #ZH984916:35 – 18:55¥ 3,563
Hainan Airlines Economy #HU776319:15 – 21:30¥ 2,295
Shenzhen Airlines Economy #ZH985321:10 – 23:30¥ 3,563
China Eastern Airlines Economy #MU287823:15 – 01:35¥ 2,054

เส้นทางยอดนิยมใน จีน