50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก Zhuhai North ถึง ฮ่องกง โดย รถไฟ+แท๊กซี่ ตั๋วร่วม

#C7603
10:15
Zhuhai North, มาเก๊า
10:35
จูไห่
20นาที
คืนเงิน 
อื่นๆ
Macau hotel transfer
เวลา
Hong Kong hotel transfer
1ชั่วโมง 15นาที
เวลารวม
1ชั่วโมง 35นาที
#C7627
11:20
Zhuhai North, มาเก๊า
11:45
จูไห่
25นาที
คืนเงิน 
อื่นๆ
Macau hotel transfer
เวลา
Hong Kong hotel transfer
1ชั่วโมง 15นาที
เวลารวม
1ชั่วโมง 40นาที
#C7605
13:00
Zhuhai North, มาเก๊า
13:25
จูไห่
25นาที
คืนเงิน 
อื่นๆ
Macau hotel transfer
เวลา
Hong Kong hotel transfer
1ชั่วโมง 15นาที
เวลารวม
1ชั่วโมง 40นาที
#C7663
14:04
Zhuhai North, มาเก๊า
14:24
จูไห่
20นาที
คืนเงิน 
อื่นๆ
Macau hotel transfer
เวลา
Hong Kong hotel transfer
1ชั่วโมง 15นาที
เวลารวม
1ชั่วโมง 35นาที
#C7675
15:19
Zhuhai North, มาเก๊า
15:44
จูไห่
25นาที
คืนเงิน 
อื่นๆ
Macau hotel transfer
เวลา
Hong Kong hotel transfer
1ชั่วโมง 15นาที
เวลารวม
1ชั่วโมง 40นาที
#C7709
17:45
Zhuhai North, มาเก๊า
18:10
จูไห่
25นาที
คืนเงิน 
อื่นๆ
Macau hotel transfer
เวลา
Hong Kong hotel transfer
1ชั่วโมง 15นาที
เวลารวม
1ชั่วโมง 40นาที
#C7621
19:10
Zhuhai North, มาเก๊า
19:35
จูไห่
25นาที
คืนเงิน 
อื่นๆ
Macau hotel transfer
เวลา
Hong Kong hotel transfer
1ชั่วโมง 15นาที
เวลารวม
1ชั่วโมง 40นาที
#C7655
19:30
Zhuhai North, มาเก๊า
19:50
จูไห่
20นาที
คืนเงิน 
อื่นๆ
Macau hotel transfer
เวลา
Hong Kong hotel transfer
1ชั่วโมง 15นาที
เวลารวม
1ชั่วโมง 35นาที

จาก Zhuhai North ถึง ฮ่องกง โดย รถไฟ+รถบัส ตั๋วร่วม

#C7631
17:10
Zhuhai North, มาเก๊า
17:30
จูไห่
20นาที
คืนเงิน 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 14 นาที, 7.2 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 30 นาที)
20:00
แกแล็กซีมาเก๊า
21:15
ทีเอสที เวสต์ เอลิเมนตส์, ฮ่องกง
1ชั่วโมง 15นาที
เวลารวม
4ชั่วโมง 5นาที

เส้นทางยอดนิยมใน จีน