50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก Zhuhai North ถึง กว่างโจว โดย รถไฟ+รถไฟ ตั๋วร่วม

#C7603
10:15
ZIQ Zhuhai North, มาเก๊า
10:35
ZHQ จูไห่
20นาที
ทันที  คืนเงิน 
เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 35 นาที
#C7674
13:10
ZHQ จูไห่
14:20
IZQ กวางโจวใต้
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที  คืนเงิน 
เวลารวม
4ชั่วโมง 5นาที
#C7627
11:20
ZIQ Zhuhai North, มาเก๊า
11:45
ZHQ จูไห่
25นาที
ทันที  คืนเงิน 
เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 40 นาที
#C7652
14:25
ZHQ จูไห่
15:35
IZQ กวางโจวใต้
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที  คืนเงิน 
เวลารวม
4ชั่วโมง 15นาที
#C7605
13:00
ZIQ Zhuhai North, มาเก๊า
13:25
ZHQ จูไห่
25นาที
ทันที  คืนเงิน 
เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 35 นาที
#C7676
16:00
ZHQ จูไห่
17:05
IZQ กวางโจวใต้
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที  คืนเงิน 
เวลารวม
4ชั่วโมง 5นาที
#C7663
14:04
ZIQ Zhuhai North, มาเก๊า
14:24
ZHQ จูไห่
20นาที
ทันที  คืนเงิน 
เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 32 นาที
#C7620
16:56
ZHQ จูไห่
18:01
IZQ กวางโจวใต้
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที  คืนเงิน 
เวลารวม
3ชั่วโมง 57นาที
#C7675
15:19
ZIQ Zhuhai North, มาเก๊า
15:44
ZHQ จูไห่
25นาที
ทันที  คืนเงิน 
เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 32 นาที
18:16
ZHQ จูไห่
19:16
IZQ กวางโจวใต้
1ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
เวลารวม
3ชั่วโมง 57นาที
#C7631
17:10
ZIQ Zhuhai North, มาเก๊า
17:30
ZHQ จูไห่
20นาที
ทันที  คืนเงิน 
เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 40 นาที
#D7266
20:10
ZHQ จูไห่
21:05
IZQ กวางโจวใต้
55นาที
ทันที  คืนเงิน 
เวลารวม
3ชั่วโมง 55นาที
#C7709
17:45
ZIQ Zhuhai North, มาเก๊า
18:10
ZHQ จูไห่
25นาที
ทันที  คืนเงิน 
เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 50 นาที
#D7270
21:00
ZHQ จูไห่
21:55
IZQ กวางโจวใต้
55นาที
ทันที  คืนเงิน 
เวลารวม
4ชั่วโมง 10นาที
#C7621
19:10
ZIQ Zhuhai North, มาเก๊า
19:35
ZHQ จูไห่
25นาที
ทันที  คืนเงิน 
เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 55 นาที
#C7612
22:30
ZHQ จูไห่
23:35
IZQ กวางโจวใต้
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที  คืนเงิน 
เวลารวม
4ชั่วโมง 25นาที
#C7655
19:30
ZIQ Zhuhai North, มาเก๊า
19:50
ZHQ จูไห่
20นาที
ทันที  คืนเงิน 
เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 40 นาที
#C7612
22:30
ZHQ จูไห่
23:35
IZQ กวางโจวใต้
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที  คืนเงิน 
เวลารวม
4ชั่วโมง 5นาที

เส้นทางยอดนิยมใน จีน