50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน (SZX) ถึง ปักกิ่ง (BJS) โดย เที่ยวบิน

06:55
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
10:00
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#CA868
06:55
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
10:10
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
07:25
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
10:30
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#CA3401
07:25
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
10:40
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#HU7710
07:30
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
11:00
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
08:25
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
11:30
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
08:30
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
11:40
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
09:05
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
12:10
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#CA1306
09:05
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
12:10
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#HU7712
09:05
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
12:35
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
09:50
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
12:55
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
10:00
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
13:05
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#CA1308
10:00
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
13:15
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#CA3403
10:00
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
13:15
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
10:30
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
13:40
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
12:15
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
15:25
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
12:30
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
15:40
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#CA3405
12:30
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
15:45
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#CA9708
12:30
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
15:45
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#HU7704
12:50
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
16:20
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
13:00
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
16:05
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#CA1896
13:00
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
16:15
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
13:20
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
16:30
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
13:40
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
16:45
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
13:55
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
17:05
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
14:05
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
17:10
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#CA1368
14:10
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
17:15
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
14:45
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
17:50
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#CA3407
14:45
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
18:00
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
15:05
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
18:10
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#CA1384
15:05
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
18:20
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
15:15
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
18:25
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#CA983
15:45
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
19:00
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
15:55
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
19:00
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#CA1314
15:55
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
19:10
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
16:10
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
19:15
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#HU7714
16:10
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
19:40
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#CA3409
16:20
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
19:35
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
16:25
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
19:35
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#CA1338
17:00
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
20:15
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#HU7708
17:00
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
19:55
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
2ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
17:45
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
21:05
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
18:00
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
21:05
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#CA1304
18:10
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
21:15
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#CA9686
19:00
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
22:15
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
19:05
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
22:10
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#CA1398
19:05
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
22:20
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
19:25
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
22:30
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#CA3411
19:25
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
22:40
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
19:40
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
22:50
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#HU7706
19:45
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
23:15
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
19:55
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
23:05
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
19:55
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
23:05
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
19:55
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
23:05
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#MF8141
19:55
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
23:00
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
20:05
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
23:10
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#CA1358
20:05
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
23:20
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
20:40
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
23:50
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#CA3413
20:50
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
00:05
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
21:20
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
00:25
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
21:30
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
00:40
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#HU7702
22:15
SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง
01:45
PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 

เวลา จูไห่ ถึง ปักกิ่ง

เวลา จูไห่ ถึง ปักกิ่ง
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Shenzhen Airlines Economy #ZH199806:55 – 10:00¥ 915
Shenzhen Airlines Economy #ZH133808:25 – 11:30¥ 915
Shenzhen Airlines Economy #ZH130810:00 – 13:05¥ 915
China Southern Airlines Economy #CZ319312:15 – 15:25¥ 874
Shenzhen Airlines Economy #ZH136814:05 – 17:10¥ 915
Shenzhen Airlines Economy #ZH910916:10 – 19:15¥ 915
Shenzhen Airlines Economy #ZH130418:00 – 21:05¥ 915
Air China Economy #CA130418:10 – 21:15¥ 882
China Southern Airlines Economy #CZ315519:40 – 22:50¥ 874
Hainan Airlines Economy #HU770619:45 – 23:15¥ 1,075
Shenzhen Airlines Economy #ZH135820:05 – 23:10¥ 915
Hainan Airlines Economy #HU770222:15 – 01:45¥ 1,075

เส้นทางยอดนิยมใน จีน