จาก ซาดาร์ (โครเอเชีย)

เบลเยี่ยม

สาธารณรัฐเช็ก หรือ เช็กเกีย

ฝรั่งเศส

ไอร์แลนด์

สโลวาเกีย

สวีเดน