50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก Oishida ถึง โตเกียว โดย รถไฟ

07:00
Oishida, ยามากาตะ
10:15
โตเกียว
3ชั่วโมง 15นาที
09:00
Oishida, ยามากาตะ
12:15
โตเกียว
3ชั่วโมง 15นาที
10:00
Oishida, ยามากาตะ
13:15
โตเกียว
3ชั่วโมง 15นาที
11:00
Oishida, ยามากาตะ
14:15
โตเกียว
3ชั่วโมง 15นาที
12:00
Oishida, ยามากาตะ
15:15
โตเกียว
3ชั่วโมง 15นาที
13:00
Oishida, ยามากาตะ
16:15
โตเกียว
3ชั่วโมง 15นาที
15:00
Oishida, ยามากาตะ
18:15
โตเกียว
3ชั่วโมง 15นาที
16:00
Oishida, ยามากาตะ
19:15
โตเกียว
3ชั่วโมง 15นาที
17:00
Oishida, ยามากาตะ
20:15
โตเกียว
3ชั่วโมง 15นาที
19:00
Oishida, ยามากาตะ
22:15
โตเกียว
3ชั่วโมง 15นาที
19:00
Oishida, ยามากาตะ
22:15
โตเกียว
3ชั่วโมง 15นาที
20:00
Oishida, ยามากาตะ
23:15
โตเกียว
3ชั่วโมง 15นาที
21:00
Oishida, ยามากาตะ
00:15
โตเกียว
3ชั่วโมง 15นาที

จาก Sakata Tsuruoka Shonai ถึง โตเกียว โดย รถบัส

20:40
Sakata Tsuruoka Shonai, ยามากาตะ
07:50
ชินจูกุ ชิบุยะ, โตเกียว
11ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
21:45
Sakata Tsuruoka Shonai, ยามากาตะ
06:30
ชินจูกุ ชิบุยะ, โตเกียว
8ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
21:45
Sakata Tsuruoka Shonai, ยามากาตะ
06:30
อิเคะบุคุโระ เนะริมะ อะคาบาเนะ, โตเกียว
8ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
21:45
Sakata Tsuruoka Shonai, ยามากาตะ
06:30
ชินจูกุ ชิบุยะ, โตเกียว
8ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
21:45
Sakata Tsuruoka Shonai, ยามากาตะ
06:30
อิเคะบุคุโระ เนะริมะ อะคาบาเนะ, โตเกียว
8ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
22:15
Sakata Tsuruoka Shonai, ยามากาตะ
07:00
Ueno Asakusa, โตเกียว
8ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
22:15
Sakata Tsuruoka Shonai, ยามากาตะ
07:00
Ueno Asakusa, โตเกียว
8ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
22:15
Sakata Tsuruoka Shonai, ยามากาตะ
07:00
Ueno Asakusa, โตเกียว
8ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
22:15
Sakata Tsuruoka Shonai, ยามากาตะ
07:00
Tokyo Akihabara
8ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
22:15
Sakata Tsuruoka Shonai, ยามากาตะ
07:00
Tokyo Akihabara
8ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
22:15
Sakata Tsuruoka Shonai, ยามากาตะ
07:00
ชินจูกุ ชิบุยะ, โตเกียว
8ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
22:15
Sakata Tsuruoka Shonai, ยามากาตะ
07:00
ชินจูกุ ชิบุยะ, โตเกียว
8ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
22:15
Sakata Tsuruoka Shonai, ยามากาตะ
07:00
ชินจูกุ ชิบุยะ, โตเกียว
8ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
22:15
Sakata Tsuruoka Shonai, ยามากาตะ
07:00
Tokyo Akihabara
8ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
22:30
Sakata Tsuruoka Shonai, ยามากาตะ
07:10
Tokyo Akihabara
8ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
22:30
Sakata Tsuruoka Shonai, ยามากาตะ
07:10
Tokyo Disney Resort
8ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 

จาก ยามากาตะ ถึง โตเกียว โดย รถบัส

09:30
ยามากาตะ
16:40
ชินจูกุ ชิบุยะ, โตเกียว
7ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
09:30
ยามากาตะ
16:40
ชินจูกุ ชิบุยะ, โตเกียว
7ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
21:30
ยามากาตะ
06:20
Tokyo Akihabara
8ชั่วโมง 50นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
21:30
ยามากาตะ
06:20
Ueno Asakusa, โตเกียว
8ชั่วโมง 50นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
21:30
ยามากาตะ
06:20
Tokyo Akihabara
8ชั่วโมง 50นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
21:30
ยามากาตะ
06:20
Ueno Asakusa, โตเกียว
8ชั่วโมง 50นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
22:30
ยามากาตะ
05:45
Ueno Asakusa, โตเกียว
7ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
22:30
ยามากาตะ
05:45
Ueno Asakusa, โตเกียว
7ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
22:30
ยามากาตะ
05:45
Tokyo Akihabara
7ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
22:30
ยามากาตะ
05:45
Tokyo Akihabara
7ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
22:30
ยามากาตะ
07:00
อิเคะบุคุโระ เนะริมะ อะคาบาเนะ, โตเกียว
8ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
22:30
ยามากาตะ
07:00
อิเคะบุคุโระ เนะริมะ อะคาบาเนะ, โตเกียว
8ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
22:30
ยามากาตะ
07:00
ชินจูกุ ชิบุยะ, โตเกียว
8ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
22:30
ยามากาตะ
07:00
ชินจูกุ ชิบุยะ, โตเกียว
8ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
22:30
ยามากาตะ
07:00
Tokyo Disney Resort
8ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
22:30
ยามากาตะ
07:00
Tokyo Disney Resort
8ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
23:50
ยามากาตะ
07:50
ชินจูกุ ชิบุยะ, โตเกียว
8ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 

จาก Shinjo ถึง โตเกียว โดย รถบัส

21:30
Shinjo, ยามากาตะ
06:20
Tokyo Akihabara
8ชั่วโมง 50นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
21:30
Shinjo, ยามากาตะ
06:20
Ueno Asakusa, โตเกียว
8ชั่วโมง 50นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
21:30
Shinjo, ยามากาตะ
06:20
Tokyo Akihabara
8ชั่วโมง 50นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
21:30
Shinjo, ยามากาตะ
06:20
Ueno Asakusa, โตเกียว
8ชั่วโมง 50นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 

จาก Tendo Sagae Obanazawa ถึง โตเกียว โดย รถบัส

09:30
Tendo Sagae Obanazawa, ยามากาตะ
16:40
ชินจูกุ ชิบุยะ, โตเกียว
7ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
09:30
Tendo Sagae Obanazawa, ยามากาตะ
16:40
ชินจูกุ ชิบุยะ, โตเกียว
7ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
21:30
Tendo Sagae Obanazawa, ยามากาตะ
06:20
Ueno Asakusa, โตเกียว
8ชั่วโมง 50นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
21:30
Tendo Sagae Obanazawa, ยามากาตะ
06:20
Ueno Asakusa, โตเกียว
8ชั่วโมง 50นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
21:30
Tendo Sagae Obanazawa, ยามากาตะ
06:20
Tokyo Akihabara
8ชั่วโมง 50นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
21:30
Tendo Sagae Obanazawa, ยามากาตะ
06:20
Tokyo Akihabara
8ชั่วโมง 50นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
22:30
Tendo Sagae Obanazawa, ยามากาตะ
07:00
อิเคะบุคุโระ เนะริมะ อะคาบาเนะ, โตเกียว
8ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
22:30
Tendo Sagae Obanazawa, ยามากาตะ
07:00
อิเคะบุคุโระ เนะริมะ อะคาบาเนะ, โตเกียว
8ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
22:30
Tendo Sagae Obanazawa, ยามากาตะ
07:00
ชินจูกุ ชิบุยะ, โตเกียว
8ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
22:30
Tendo Sagae Obanazawa, ยามากาตะ
07:00
ชินจูกุ ชิบุยะ, โตเกียว
8ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
22:30
Tendo Sagae Obanazawa, ยามากาตะ
07:00
Tokyo Disney Resort
8ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
22:30
Tendo Sagae Obanazawa, ยามากาตะ
07:00
Tokyo Disney Resort
8ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 

เวลา ยามากาตะ ถึง โตเกียว

เวลา ยามากาตะ ถึง โตเกียว
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Shinkansen Train Standard Seat 07:00 – 10:15¥ 14,960
Shinkansen Train Standard Seat 09:00 – 12:15¥ 14,960
Shinkansen Train Standard Seat 10:00 – 13:15¥ 14,960
Shinkansen Train Standard Seat 12:00 – 15:15¥ 14,960
Shinkansen Train Standard Seat 15:00 – 18:15¥ 14,960
Shinkansen Train Standard Seat 16:00 – 19:15¥ 14,960
Shinkansen Train Standard Seat 19:00 – 22:15¥ 14,960
Shinkansen Train Standard Seat 20:00 – 23:15¥ 14,960
Kokusai Kogyo ZKO2 AC Seater 22:15 – 07:00¥ 8,170
Tohoku express bus ZTH1 AC Seater 22:30 – 05:45¥ 6,690
Willer Express WL01 Express 22:30 – 07:00¥ 6,186
Sakura Kotsu SK1 Express 23:50 – 07:50¥ 11,172

เส้นทางยอดนิยมใน ญี่ปุ่น

จะเดินทางจาก ยามากาตะ ไป โตเกียว อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก ยามากาตะ ไป โตเกียว คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของยานพาหนะที่คุณต้องการ:

  • รถบัส
  • รถไฟ

ถ้าคุณต้องการความรวดเร็ว เราขอแนะนำ รถไฟ สำหรับตัวเลือกที่ดีที่สุด แต่ถ้าคุณพอมีเวลา เราแนะนำให้คุณเลือกตัวเลือกที่ย่อมเยาว์กว่า เช่น รถบัส เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก รถไฟ ถือเป็นตัวเลือกที่แพงที่สุด ด้วยราคาเริ่มต้นที่ JPY 14,960 บาท โดยประมาณ. หากคุณอยากเซฟค่าตั๋วลงมาอีกหน่อย เราแนะนำให้เลือกเดินทางด้วย รถบัส เพราะ รถบัส เป็นตัวเลือกที่ราคาย่อมเยาว์ โดยเริ่มต้นเพียง JPY 4,894 บาท เท่านั้น

ไกลแค่ไหนกันจาก ยามากาตะ ถึง โตเกียว?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 348 ไมล์ (559 กิโลเมตร) จาก ยามากาตะ ไปยัง โตเกียว. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 194 ไมล์ (312 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก ยามากาตะ ไป โตเกียว?

ถ้าคุณเดินทางจาก ยามากาตะ ไป โตเกียว คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 4 จนถึง 12 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก ยามากาตะ ไป โตเกียว?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก ยามากาตะ ไป โตเกียว แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ เพื่อความประหยัด เราแนะนำให้คุณเลือก Willer Express WL01: เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย รถบัส คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ JPY 4,894 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย รถไฟ - a one-way รถไฟ ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ JPY 14,960 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก ยามากาตะ ไป โตเกียว:

  • ตั๋วรถบัส - ตั้งแต่ JPY 4,894 บาท จนถึง JPY 11,172 บาท;
  • ตั๋วรถไฟ - ตั้งแต่ JPY 14,960 บาท จนถึง JPY 14,960 บาท;

เดินทางด้วยแท็กซี่ราคาค่อนข้างสูงขึ้นมาหน่อย ราคาจะมีตั้งแต่ บาท Baht ไปจนถึง บาท Baht

มีรถออกจาก ยามากาตะ ไปที่ โตเกียว กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

  • เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ 09:30 โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง 23:50 ทุ่ม มีเที่ยวรถ 25 เที่ยวต่อวัน.
  • เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด 12 เที่ยวต่อวัน.

เดินทางด้วยเครื่องบินจาก ยามากาตะ ไปยัง โตเกียว มีเที่ยวบินประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า (morning time) และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม (night time) มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก ยามากาตะ ไปยัง โตเกียว มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้า และรอบบ่าย.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี แม้ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก ยามากาตะ ไปยัง โตเกียว ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

รถบัส

หากนั่งรถบัสจาก ยามากาตะ ไปยัง โตเกียว จะได้ราคาที่ถูกกว่านั่งเครื่อง ส่วนมากรถบัสวิ่งข้ามจังหวัดเป็นออปชั่นที่คนเลือกมากที่สุดเพราะว่าถูกที่สุด รถบัสส่วนใหญ่จะมีห้องน้ำในตัว และมีอาหารกลางวันให้รวมในตั๋วของคุณ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถบัส:
ถ้าเป็นไปได้ แนะนำให้คุณเลือกประเภทรถ (ชั้น) ให้สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อความสะดวกในการเดินทางของตัวคุณเอง รถบัสที่จ่ายแพงกว่าหน่อยจะเป็นรถแอร์ สามารถเอนเบาะได้ มีห้องน้ำในตัว และอาจมี Wi-Fi ให้ด้วย.
เช่นเดียวกันกับตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถบัสควรจองแต่เนิ่นๆล่วงหน้า เพื่อให้คุณได้ที่ที่ดีที่สุด
เวลาที่คุณจองตั๋วรถบัส คำนึงไว้เสมอว่ารถบัสอาจดีเลย์ได้ แต่ถึงกระนั้น คุณควรไปถึงที่ท่ารถก่อนเวลารถออกอย่างน้อย 15 นาทีเป็นอย่างต่ำเพื่อความชัวร์

รถไฟ

บ่อยครั้ง การนั่งรถไฟอาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด เพราะว่าการเดินทางด้วยรถไฟเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยมากกว่าการนั่งรถบัสที่อาจประสบอุบัติเหตุกลางทางเมื่อไหร่ก็ได้ในขณะที่ราคาตั๋วใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ การเดินทางด้วยรถไฟเป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมหากคุณอยากเดินทางในตอนกลางคืน สำหรับการเดินทางเป็นระยะทางไกลๆ รถไฟก็สะดวกสบายไม่น้อย และหากเลือกชั้นรถไฟที่ดีขึ้นมาหน่อย คุณยังได้เอนกายพักผ่อนมากกว่านั่งรถบัสด้วยซ้ำ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถไฟ:
คำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเองก่อนเลือกชั้นตั๋วรถไฟ โดยส่วนใหญ่ ตั๋วรถไฟชั้นสองก็เพียงพอที่จะทำให้คุณเดินทางได้อย่างสะดวกสบายแล้ว โดยปกติจะมี 2 หรือ 4 เตียงในแต่ละส่วน และมักเป็นตู้ปรับอากาศ

ถ้าคุณมองหาความสะดวกสบายมากยิ่งกว่านี้ แนะนำให้จองตั๋วรถไฟชั้นหนึ่ง ที่นั่งของตั๋วชั้นหนึ่งจะมี Wi-Fi ฟรีให้ใช้บนรถไฟ รวมทั้งมีของว่างและเครื่องดื่มรวมอยู่ในนั้นแล้วเรียบร้อย

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก ยามากาตะ ไปยัง โตเกียว

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก ยามากาตะ ไปยัง โตเกียว แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา: