จาก เวสต์ ยอร์กเชอร์ (อังกฤษ)

บัลแกเรีย

สาธารณรัฐเช็ก หรือ เช็กเกีย

เยอรมนี

ฮังการี

ไอร์แลนด์

ลัตเวีย

ลิทัวเนีย

มอลตา

เนเธอร์แลนด์

โปรตุเกส

สโลวาเกีย