50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก Wakaf Bharu ถึง รัฐยะโฮร์ โดย รถไฟ

#27
KTM
18:33
Wakaf Bharu, รัฐกลันตัน
09:30
Kluang, รัฐยะโฮร์
14ชั่วโมง 57นาที
 รับรหัสการจองทันที

จาก Tumpat ถึง รัฐยะโฮร์ โดย รถไฟ

#27
KTM
18:15
Tumpat, รัฐกลันตัน
09:30
Kluang, รัฐยะโฮร์
15ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที

จาก Pasir Mas ถึง รัฐยะโฮร์ โดย รถไฟ

#27
KTM
18:49
Pasir Mas, รัฐกลันตัน
09:30
Kluang, รัฐยะโฮร์
14ชั่วโมง 41นาที
 รับรหัสการจองทันที

เส้นทางยอดนิยมใน มาเลเซีย