จาก วิลนีอุส (ลิทัวเนีย)

ออสเตรีย

เบลเยี่ยม

เดนมาร์ก

ฟินแลนด์

ฝรั่งเศส

ไอซ์แลนด์

ไอร์แลนด์

อิสราเอล

จอร์แดน

ลัตเวีย

มอลตา

สวีเดน