50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก Vienna Airport Bus Station ถึง บราติสลาวา โดย รถบัส

09:25
Vienna Airport Bus Station
10:10
Novy Most Bus Station, บราติสลาวา
45นาที
ทันที 
09:25
Vienna Airport Bus Station
10:20
Nivy Bus Station, บราติสลาวา
55นาที
ทันที 
09:25
Vienna Airport Bus Station
10:05
Bratislava Bus Station
40นาที
ทันที 
10:25
Vienna Airport Bus Station
11:10
Novy Most Bus Station, บราติสลาวา
45นาที
ทันที 
10:25
Vienna Airport Bus Station
11:20
Nivy Bus Station, บราติสลาวา
55นาที
ทันที 
10:25
Vienna Airport Bus Station
11:05
Bratislava Bus Station
40นาที
ทันที 
11:25
Vienna Airport Bus Station
12:10
Novy Most Bus Station, บราติสลาวา
45นาที
ทันที 
11:25
Vienna Airport Bus Station
12:05
Bratislava Bus Station
40นาที
ทันที 
11:25
Vienna Airport Bus Station
12:20
Nivy Bus Station, บราติสลาวา
55นาที
ทันที 
12:25
Vienna Airport Bus Station
13:10
Novy Most Bus Station, บราติสลาวา
45นาที
ทันที 
12:25
Vienna Airport Bus Station
13:05
Bratislava Bus Station
40นาที
ทันที 
12:25
Vienna Airport Bus Station
13:20
Nivy Bus Station, บราติสลาวา
55นาที
ทันที 
13:25
Vienna Airport Bus Station
14:20
Nivy Bus Station, บราติสลาวา
55นาที
ทันที 
13:25
Vienna Airport Bus Station
14:05
Bratislava Bus Station
40นาที
ทันที 
13:25
Vienna Airport Bus Station
14:10
Novy Most Bus Station, บราติสลาวา
45นาที
ทันที 
14:25
Vienna Airport Bus Station
15:05
Bratislava Bus Station
40นาที
ทันที 
14:25
Vienna Airport Bus Station
15:10
Novy Most Bus Station, บราติสลาวา
45นาที
ทันที 
14:25
Vienna Airport Bus Station
15:20
Nivy Bus Station, บราติสลาวา
55นาที
ทันที 
15:25
Vienna Airport Bus Station
16:05
Bratislava Bus Station
40นาที
ทันที 
15:25
Vienna Airport Bus Station
16:10
Novy Most Bus Station, บราติสลาวา
45นาที
ทันที 
15:25
Vienna Airport Bus Station
16:20
Nivy Bus Station, บราติสลาวา
55นาที
ทันที 
16:25
Vienna Airport Bus Station
17:10
Novy Most Bus Station, บราติสลาวา
45นาที
ทันที 
16:25
Vienna Airport Bus Station
17:05
Bratislava Bus Station
40นาที
ทันที 
16:25
Vienna Airport Bus Station
17:20
Nivy Bus Station, บราติสลาวา
55นาที
ทันที 
17:25
Vienna Airport Bus Station
18:20
Nivy Bus Station, บราติสลาวา
55นาที
ทันที 
17:25
Vienna Airport Bus Station
18:10
Novy Most Bus Station, บราติสลาวา
45นาที
ทันที 
17:25
Vienna Airport Bus Station
18:05
Bratislava Bus Station
40นาที
ทันที 
18:25
Vienna Airport Bus Station
19:10
Novy Most Bus Station, บราติสลาวา
45นาที
ทันที 
18:25
Vienna Airport Bus Station
19:20
Nivy Bus Station, บราติสลาวา
55นาที
ทันที 
18:25
Vienna Airport Bus Station
19:05
Bratislava Bus Station
40นาที
ทันที 
19:25
Vienna Airport Bus Station
20:10
Novy Most Bus Station, บราติสลาวา
45นาที
ทันที 
19:25
Vienna Airport Bus Station
20:20
Nivy Bus Station, บราติสลาวา
55นาที
ทันที 
19:25
Vienna Airport Bus Station
20:05
Bratislava Bus Station
40นาที
ทันที 
20:15
Vienna Airport Bus Station
20:55
Bratislava Bus Station
40นาที
ทันที 
20:15
Vienna Airport Bus Station
21:10
Nivy Bus Station, บราติสลาวา
55นาที
ทันที 
20:15
Vienna Airport Bus Station
21:00
Novy Most Bus Station, บราติสลาวา
45นาที
ทันที 
21:25
Vienna Airport Bus Station
22:05
Bratislava Bus Station
40นาที
ทันที 
21:25
Vienna Airport Bus Station
22:10
Novy Most Bus Station, บราติสลาวา
45นาที
ทันที 
21:25
Vienna Airport Bus Station
22:20
Nivy Bus Station, บราติสลาวา
55นาที
ทันที 
22:25
Vienna Airport Bus Station
23:05
Bratislava Bus Station
40นาที
ทันที 
22:25
Vienna Airport Bus Station
23:20
Nivy Bus Station, บราติสลาวา
55นาที
ทันที 
22:25
Vienna Airport Bus Station
23:10
Novy Most Bus Station, บราติสลาวา
45นาที
ทันที 
23:25
Vienna Airport Bus Station
00:05
Bratislava Bus Station
40นาที
ทันที 
23:25
Vienna Airport Bus Station
00:20
Nivy Bus Station, บราติสลาวา
55นาที
ทันที 
23:25
Vienna Airport Bus Station
00:10
Novy Most Bus Station, บราติสลาวา
45นาที
ทันที 

จาก Vienna Airport Parking ถึง บราติสลาวา โดย รถบัส

20:40
Vienna Airport Parking
21:30
Bratislava Bottova Stop
50นาที
ทันที 

จาก Vienna Central Bus Terminal ถึง บราติสลาวา โดย รถบัส

08:50
Vienna Central Bus Terminal
10:05
Bratislava Bus Station
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
08:50
Vienna Central Bus Terminal
10:20
Nivy Bus Station, บราติสลาวา
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
08:50
Vienna Central Bus Terminal
10:10
Novy Most Bus Station, บราติสลาวา
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
09:50
Vienna Central Bus Terminal
11:05
Bratislava Bus Station
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
09:50
Vienna Central Bus Terminal
11:20
Nivy Bus Station, บราติสลาวา
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
09:50
Vienna Central Bus Terminal
11:10
Novy Most Bus Station, บราติสลาวา
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
10:50
Vienna Central Bus Terminal
12:10
Novy Most Bus Station, บราติสลาวา
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
10:50
Vienna Central Bus Terminal
12:20
Nivy Bus Station, บราติสลาวา
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
10:50
Vienna Central Bus Terminal
12:05
Bratislava Bus Station
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
11:50
Vienna Central Bus Terminal
13:10
Novy Most Bus Station, บราติสลาวา
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
11:50
Vienna Central Bus Terminal
13:05
Bratislava Bus Station
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
11:50
Vienna Central Bus Terminal
13:20
Nivy Bus Station, บราติสลาวา
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
12:50
Vienna Central Bus Terminal
14:10
Novy Most Bus Station, บราติสลาวา
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
12:50
Vienna Central Bus Terminal
14:20
Nivy Bus Station, บราติสลาวา
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
12:50
Vienna Central Bus Terminal
14:05
Bratislava Bus Station
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
13:50
Vienna Central Bus Terminal
15:20
Nivy Bus Station, บราติสลาวา
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
13:50
Vienna Central Bus Terminal
15:10
Novy Most Bus Station, บราติสลาวา
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
13:50
Vienna Central Bus Terminal
15:05
Bratislava Bus Station
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
14:50
Vienna Central Bus Terminal
16:10
Novy Most Bus Station, บราติสลาวา
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
14:50
Vienna Central Bus Terminal
16:05
Bratislava Bus Station
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
14:50
Vienna Central Bus Terminal
16:20
Nivy Bus Station, บราติสลาวา
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
15:50
Vienna Central Bus Terminal
17:20
Nivy Bus Station, บราติสลาวา
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
15:50
Vienna Central Bus Terminal
17:05
Bratislava Bus Station
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
15:50
Vienna Central Bus Terminal
17:10
Novy Most Bus Station, บราติสลาวา
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
16:50
Vienna Central Bus Terminal
18:05
Bratislava Bus Station
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
16:50
Vienna Central Bus Terminal
18:10
Novy Most Bus Station, บราติสลาวา
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
16:50
Vienna Central Bus Terminal
18:20
Nivy Bus Station, บราติสลาวา
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
17:50
Vienna Central Bus Terminal
19:05
Bratislava Bus Station
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
17:50
Vienna Central Bus Terminal
19:10
Novy Most Bus Station, บราติสลาวา
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
17:50
Vienna Central Bus Terminal
19:20
Nivy Bus Station, บราติสลาวา
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
18:50
Vienna Central Bus Terminal
20:05
Bratislava Bus Station
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
18:50
Vienna Central Bus Terminal
20:20
Nivy Bus Station, บราติสลาวา
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
19:40
Vienna Central Bus Terminal
20:55
Bratislava Bus Station
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
19:40
Vienna Central Bus Terminal
21:10
Nivy Bus Station, บราติสลาวา
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
20:50
Vienna Central Bus Terminal
22:20
Nivy Bus Station, บราติสลาวา
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
20:50
Vienna Central Bus Terminal
22:05
Bratislava Bus Station
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
21:50
Vienna Central Bus Terminal
23:20
Nivy Bus Station, บราติสลาวา
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
21:50
Vienna Central Bus Terminal
23:05
Bratislava Bus Station
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
22:50
Vienna Central Bus Terminal
00:20
Nivy Bus Station, บราติสลาวา
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
22:50
Vienna Central Bus Terminal
00:05
Bratislava Bus Station
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 

จาก สถานีรถโดยสารเวียนนอินเตอร์เนชันแนล ถึง บราติสลาวา โดย รถบัส

20:15
สถานีรถโดยสารเวียนนอินเตอร์เนชันแนล
21:30
Bratislava Bottova Stop
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 

จาก Vienna Port ถึง บราติสลาวา โดย เรือเฟอร์รี่

08:30
Vienna Port
09:45
Bratislava Port
1ชั่วโมง 15นาที
09:00
Vienna Port
10:15
Bratislava Port
1ชั่วโมง 15นาที
12:30
Vienna Port
13:45
Bratislava Port
1ชั่วโมง 15นาที
16:30
Vienna Port
17:45
Bratislava Port
1ชั่วโมง 15นาที

เวลา เวียนนา ถึง บราติสลาวา

เวลา เวียนนา ถึง บราติสลาวา
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Twin City Liner Ferry 08:30 – 09:45€ 31.28
RegioJet Standard 10:25 – 11:10€ 31.28
Twin City Liner Ferry 12:30 – 13:45€ 31.28

เส้นทางยอดนิยมใน ออสเตรีย

จะเดินทางจาก เวียนนา ไป บราติสลาวา อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก เวียนนา ไป บราติสลาวา คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของยานพาหนะที่คุณต้องการ:

  • รถบัส
  • เรือเฟอร์รี่

ถ้าคุณต้องการความรวดเร็ว เราขอแนะนำ รถบัส สำหรับตัวเลือกที่ดีที่สุด แต่ถ้าคุณพอมีเวลา เราแนะนำให้คุณเลือกตัวเลือกที่ย่อมเยาว์กว่า เช่น รถบัส เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก เรือเฟอร์รี่ ถือเป็นตัวเลือกที่แพงที่สุด ด้วยราคาเริ่มต้นที่ EUR 31.28 บาท โดยประมาณ. หากคุณอยากเซฟค่าตั๋วลงมาอีกหน่อย เราแนะนำให้เลือกเดินทางด้วย รถบัส เพราะ รถบัส เป็นตัวเลือกที่ราคาย่อมเยาว์ โดยเริ่มต้นเพียง EUR 1.10 บาท เท่านั้น

ไกลแค่ไหนกันจาก เวียนนา ถึง บราติสลาวา?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 51 ไมล์ (82 กิโลเมตร) จาก เวียนนา ไปยัง บราติสลาวา. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 53 ไมล์ (85 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก เวียนนา ไป บราติสลาวา?

ถ้าคุณเดินทางจาก เวียนนา ไป บราติสลาวา คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 1 จนถึง 2 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก เวียนนา ไป บราติสลาวา?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก เวียนนา ไป บราติสลาวา แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ เพื่อความประหยัด เราแนะนำให้คุณเลือก RegioJet (RegioJet): เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย รถบัส คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ EUR 1.10 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย เรือเฟอร์รี่ - a one-way เรือเฟอร์รี่ ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ EUR 31.28 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก เวียนนา ไป บราติสลาวา:

  • ตั๋วรถบัส - ตั้งแต่ EUR 1.00 บาท จนถึง EUR 6.00 บาท;
  • ตั๋วเรือเร็ว - ตั้งแต่ EUR 31.00 บาท จนถึง EUR 31.00 บาท.

เดินทางด้วยแท็กซี่ราคาค่อนข้างสูงขึ้นมาหน่อย ราคาจะมีตั้งแต่ บาท Baht ไปจนถึง บาท Baht

มีรถออกจาก เวียนนา ไปที่ บราติสลาวา กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

  • เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ 08:50 โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง 23:25 ทุ่ม มีเที่ยวรถ 85 เที่ยวต่อวัน.
  • เดินทางด้วยเรือเร็วจาก เวียนนา ไปยัง บราติสลาวา มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้าหนึ่งรอบ และรอบบ่ายอีกรอบ.

เดินทางด้วยเครื่องบินจาก เวียนนา ไปยัง บราติสลาวา มีเที่ยวบินประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า (morning time) และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม (night time) มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก เวียนนา ไปยัง บราติสลาวา มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้า และรอบบ่าย.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี แม้ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก เวียนนา ไปยัง บราติสลาวา ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

รถบัส

หากนั่งรถบัสจาก เวียนนา ไปยัง บราติสลาวา จะได้ราคาที่ถูกกว่านั่งเครื่อง ส่วนมากรถบัสวิ่งข้ามจังหวัดเป็นออปชั่นที่คนเลือกมากที่สุดเพราะว่าถูกที่สุด รถบัสส่วนใหญ่จะมีห้องน้ำในตัว และมีอาหารกลางวันให้รวมในตั๋วของคุณ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถบัส:
ถ้าเป็นไปได้ แนะนำให้คุณเลือกประเภทรถ (ชั้น) ให้สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อความสะดวกในการเดินทางของตัวคุณเอง รถบัสที่จ่ายแพงกว่าหน่อยจะเป็นรถแอร์ สามารถเอนเบาะได้ มีห้องน้ำในตัว และอาจมี Wi-Fi ให้ด้วย.
เช่นเดียวกันกับตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถบัสควรจองแต่เนิ่นๆล่วงหน้า เพื่อให้คุณได้ที่ที่ดีที่สุด
เวลาที่คุณจองตั๋วรถบัส คำนึงไว้เสมอว่ารถบัสอาจดีเลย์ได้ แต่ถึงกระนั้น คุณควรไปถึงที่ท่ารถก่อนเวลารถออกอย่างน้อย 15 นาทีเป็นอย่างต่ำเพื่อความชัวร์

เรือเร็ว

การเดินทางด้วยเรือเร็วเป็นหนึ่งในวิธีที่จะทำให้คุณได้เก็บภาพระหว่างทางได้ดีที่สุดในการเดิน ทางจาก เวียนนา ไปยัง บราติสลาวา เพราะจะได้สัมผัสรูปแบบการเดินทางและภูมิทัศน์ที่หลากหลายระหว่างทาง

อย่างไรก็ดี แม้จะมีข้อได้เปรียบในแง่ความสวยงาม แต่คุณควรจะเข้าใจว่า เรือเร็วอาจไม่ได้เหมาะกับทุกคน ถ้าคุณเป็นคนที่เมารถเมาเรือบ่อยๆ นี่อาจจะกลายเป็นฝันร้ายสำหรับคุณเลยก็ได้ ที่สำคัญ โดยส่วนมาก ค่าตั๋วเรือเร็วก็ไม่ได้จัดว่าถูก โดยเฉพาะในช่วงไฮซีซั่น ตั๋วเรือเร็วเป็นอะไรที่หายากมาก และทางที่ดี คุณควรวางแผนและจองล่วงหน้าแต่เนิ่นๆถ้าเป็นไปได้

ข้อคำนึงในการเดินทางด้วยเรือเร็ว: เรือเร็วจะสามารถเดินทางได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นหลัก.

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก เวียนนา ไปยัง บราติสลาวา

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก เวียนนา ไปยัง บราติสลาวา แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา:

  • 100% เลือกเดินทางด้วยรถบัส