ไอคอนพิเศษที่คุณสามารถพบได้ในผลลัพธ์:
  • ทันที - ยืนยันทันที
Qantas Airways Qantas Airways
ทันที รายการแนะนำ เร็วที่สุด
06:00
MEL Melbourne Airport Australia
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 10นาที ด้วยไฟลท์ #QF775 โดยสายการบิน Qantas Airways ในชั้น ชั้นประหยัด
07:10
PER Perth Airport
Tiger Australia
ทันที รายการแนะนำ
15:20
MEL Melbourne Airport Australia
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 15นาที ด้วยไฟลท์ #TT413 โดยสายการบิน Tiger Australia ในชั้น ชั้นประหยัด
16:35
PER Perth Airport
Jetstar Airways Jetstar Airways
ทันที รายการแนะนำ
22:50
MEL Melbourne Airport Australia
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 15นาที ด้วยไฟลท์ #JQ968 โดยสายการบิน Jetstar Airways ในชั้น ชั้นประหยัด
00:05
+1
PER Perth Airport

จาก Melbourne Airport Australia ถึง เพิร์ธ โดย เครื่องบิน

Qantas Airways Qantas Airways
ทันที รายการแนะนำ เร็วที่สุด
06:00
MEL Melbourne Airport Australia
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 10นาที ด้วยไฟลท์ #QF775 โดยสายการบิน Qantas Airways ในชั้น ชั้นประหยัด
07:10
PER Perth Airport
Virgin Auspyttralia Airlines Virgin Auspyttralia Airlines
ทันที
06:15
MEL Melbourne Airport Australia
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 25นาที ด้วยไฟลท์ #VA675 โดยสายการบิน Virgin Auspyttralia Airlines ในชั้น ชั้นประหยัด
07:40
PER Perth Airport
Tiger Australia
ทันที
07:00
MEL Melbourne Airport Australia
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 15นาที ด้วยไฟลท์ #TT403 โดยสายการบิน Tiger Australia ในชั้น ชั้นประหยัด
08:15
PER Perth Airport
Qantas Airways Qantas Airways
ทันที เร็วที่สุด
07:30
MEL Melbourne Airport Australia
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 10นาที ด้วยไฟลท์ #QF485 โดยสายการบิน Qantas Airways ในชั้น ชั้นประหยัด
08:40
PER Perth Airport
Jetstar Airways Jetstar Airways
ทันที
07:45
MEL Melbourne Airport Australia
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 15นาที ด้วยไฟลท์ #JQ7406 โดยสายการบิน Jetstar Airways ในชั้น ชั้นประหยัด
09:00
PER Perth Airport
Jetstar Airways Jetstar Airways
ทันที
08:00
MEL Melbourne Airport Australia
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 15นาที ด้วยไฟลท์ #JQ972 โดยสายการบิน Jetstar Airways ในชั้น ชั้นประหยัด
09:15
PER Perth Airport
Virgin Auspyttralia Airlines Virgin Auspyttralia Airlines
ทันที
08:15
MEL Melbourne Airport Australia
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 25นาที ด้วยไฟลท์ #VA679 โดยสายการบิน Virgin Auspyttralia Airlines ในชั้น ชั้นประหยัด
09:40
PER Perth Airport
Qantas Airways Qantas Airways
ทันที เร็วที่สุด
10:05
MEL Melbourne Airport Australia
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 10นาที ด้วยไฟลท์ #QF475 โดยสายการบิน Qantas Airways ในชั้น ชั้นประหยัด
11:15
PER Perth Airport
Virgin Auspyttralia Airlines Virgin Auspyttralia Airlines
ทันที
10:40
MEL Melbourne Airport Australia
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 25นาที ด้วยไฟลท์ #VA681 โดยสายการบิน Virgin Auspyttralia Airlines ในชั้น ชั้นประหยัด
12:05
PER Perth Airport
Qantas Airways Qantas Airways
ทันที เร็วที่สุด
10:50
MEL Melbourne Airport Australia
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 10นาที ด้วยไฟลท์ #QF773 โดยสายการบิน Qantas Airways ในชั้น ชั้นประหยัด
12:00
PER Perth Airport
Virgin Auspyttralia Airlines Virgin Auspyttralia Airlines
ทันที
12:00
MEL Melbourne Airport Australia
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 25นาที ด้วยไฟลท์ #VA685 โดยสายการบิน Virgin Auspyttralia Airlines ในชั้น ชั้นประหยัด
13:25
PER Perth Airport
Qantas Airways Qantas Airways
ทันที เร็วที่สุด
12:05
MEL Melbourne Airport Australia
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 10นาที ด้วยไฟลท์ #QF769 โดยสายการบิน Qantas Airways ในชั้น ชั้นประหยัด
13:15
PER Perth Airport
Qantas Airways Qantas Airways
ทันที เร็วที่สุด
12:05
MEL Melbourne Airport Australia
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 10นาที ด้วยไฟลท์ #QF771 โดยสายการบิน Qantas Airways ในชั้น ชั้นประหยัด
13:15
PER Perth Airport
Virgin Auspyttralia Airlines Virgin Auspyttralia Airlines
ทันที
12:40
MEL Melbourne Airport Australia
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 25นาที ด้วยไฟลท์ #VA683 โดยสายการบิน Virgin Auspyttralia Airlines ในชั้น ชั้นประหยัด
14:05
PER Perth Airport
Tiger Australia
ทันที
14:05
MEL Melbourne Airport Australia
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 15นาที ด้วยไฟลท์ #TT411 โดยสายการบิน Tiger Australia ในชั้น ชั้นประหยัด
15:20
PER Perth Airport
Virgin Auspyttralia Airlines Virgin Auspyttralia Airlines
ทันที
14:10
MEL Melbourne Airport Australia
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 25นาที ด้วยไฟลท์ #VA687 โดยสายการบิน Virgin Auspyttralia Airlines ในชั้น ชั้นประหยัด
15:35
PER Perth Airport
Qantas Airways Qantas Airways
ทันที เร็วที่สุด
14:35
MEL Melbourne Airport Australia
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 10นาที ด้วยไฟลท์ #QF777 โดยสายการบิน Qantas Airways ในชั้น ชั้นประหยัด
15:45
PER Perth Airport
Qantas Airways Qantas Airways
ทันที เร็วที่สุด
15:15
MEL Melbourne Airport Australia
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 10นาที ด้วยไฟลท์ #QF9 โดยสายการบิน Qantas Airways ในชั้น ชั้นประหยัด
16:25
PER Perth Airport
Tiger Australia
ทันที รายการแนะนำ
15:20
MEL Melbourne Airport Australia
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 15นาที ด้วยไฟลท์ #TT413 โดยสายการบิน Tiger Australia ในชั้น ชั้นประหยัด
16:35
PER Perth Airport
Virgin Auspyttralia Airlines Virgin Auspyttralia Airlines
ทันที
15:25
MEL Melbourne Airport Australia
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 25นาที ด้วยไฟลท์ #VA689 โดยสายการบิน Virgin Auspyttralia Airlines ในชั้น ชั้นประหยัด
16:50
PER Perth Airport
Tiger Australia
ทันที
16:00
MEL Melbourne Airport Australia
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 15นาที ด้วยไฟลท์ #TT417 โดยสายการบิน Tiger Australia ในชั้น ชั้นประหยัด
17:15
PER Perth Airport
Tiger Australia
ทันที
16:30
MEL Melbourne Airport Australia
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 15นาที ด้วยไฟลท์ #TT415 โดยสายการบิน Tiger Australia ในชั้น ชั้นประหยัด
17:45
PER Perth Airport
Qantas Airways Qantas Airways
ทันที เร็วที่สุด
16:45
MEL Melbourne Airport Australia
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 10นาที ด้วยไฟลท์ #QF481 โดยสายการบิน Qantas Airways ในชั้น ชั้นประหยัด
17:55
PER Perth Airport
Qantas Airways Qantas Airways
ทันที เร็วที่สุด
18:00
MEL Melbourne Airport Australia
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 10นาที ด้วยไฟลท์ #QF779 โดยสายการบิน Qantas Airways ในชั้น ชั้นประหยัด
19:10
PER Perth Airport
Virgin Auspyttralia Airlines Virgin Auspyttralia Airlines
ทันที
18:15
MEL Melbourne Airport Australia
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 25นาที ด้วยไฟลท์ #VA693 โดยสายการบิน Virgin Auspyttralia Airlines ในชั้น ชั้นประหยัด
19:40
PER Perth Airport
Qantas Airways Qantas Airways
ทันที เร็วที่สุด
18:40
MEL Melbourne Airport Australia
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 10นาที ด้วยไฟลท์ #QF781 โดยสายการบิน Qantas Airways ในชั้น ชั้นประหยัด
19:50
PER Perth Airport
Virgin Auspyttralia Airlines Virgin Auspyttralia Airlines
ทันที
19:00
MEL Melbourne Airport Australia
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 25นาที ด้วยไฟลท์ #VA695 โดยสายการบิน Virgin Auspyttralia Airlines ในชั้น ชั้นประหยัด
20:25
PER Perth Airport
Qantas Airways Qantas Airways
ทันที เร็วที่สุด
19:35
MEL Melbourne Airport Australia
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 10นาที ด้วยไฟลท์ #QF653 โดยสายการบิน Qantas Airways ในชั้น ชั้นประหยัด
20:45
PER Perth Airport
Virgin Auspyttralia Airlines Virgin Auspyttralia Airlines
ทันที
19:45
MEL Melbourne Airport Australia
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 25นาที ด้วยไฟลท์ #VA697 โดยสายการบิน Virgin Auspyttralia Airlines ในชั้น ชั้นประหยัด
21:10
PER Perth Airport
Qantas Airways Qantas Airways
ทันที เร็วที่สุด
20:35
MEL Melbourne Airport Australia
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 10นาที ด้วยไฟลท์ #QF783 โดยสายการบิน Qantas Airways ในชั้น ชั้นประหยัด
21:45
PER Perth Airport

ประเภทขนส่งระหว่าง วิคตอเรีย และ เพิร์ธ

  • รถไฟ ไม่พร้อมใช้งาน
  • รถโดยสาร ไม่พร้อมใช้งาน
  • เรือเฟอร์รี่ ไม่พร้อมใช้งาน
  • เครื่องบิน ไม่พร้อมใช้งาน
  • แท็กซี่ ไม่พร้อมใช้งาน

เวลา วิคตอเรีย ถึง เพิร์ธ

เวลา วิคตอเรีย ถึง เพิร์ธ
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Qantas Airways ชั้นประหยัด #QF77506:00 - 07:10AUD 3,029.06
Virgin Auspyttralia Airlines ชั้นประหยัด #VA67506:15 - 07:40AUD 401.15
Tiger Australia ชั้นประหยัด #TT40307:00 - 08:15AUD 273.96
Jetstar Airways ชั้นประหยัด #JQ740607:45 - 09:00AUD 283.71
Jetstar Airways ชั้นประหยัด #JQ97208:00 - 09:15AUD 283.71
Qantas Airways ชั้นประหยัด #QF47510:05 - 11:15AUD 3,029.06
Virgin Auspyttralia Airlines ชั้นประหยัด #VA68512:00 - 13:25AUD 401.15
Tiger Australia ชั้นประหยัด #TT41114:05 - 15:20AUD 273.96
Tiger Australia ชั้นประหยัด #TT41716:00 - 17:15AUD 273.96
Qantas Airways ชั้นประหยัด #QF77918:00 - 19:10AUD 3,029.06
Qantas Airways ชั้นประหยัด #QF78320:35 - 21:45AUD 3,029.06
Jetstar Airways ชั้นประหยัด #JQ96822:50 - 00:05AUD 283.71

เส้นทางยอดนิยมใน ออสเตรเลีย