สถานีวิกตอเรีย ไป แวนคูเวอร์

สถานีวิกตอเรีย ไป แวนคูเวอร์

กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

รายการแนะนำ

14:00
สถานีวิกตอเรีย, วิกตอเรียแคนาดา
17:30
สถานีแวนคูเวอร์
ชั้นพรีเมียม
เร็วที่สุด
12:05
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
12:35
YVR Vancouver Airport
#AC8064 ชั้นประหยัด
12:10
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
12:41
YVR Vancouver Airport
#AC8064 ชั้นประหยัด

จาก สถานีวิกตอเรีย ถึง แวนคูเวอร์ โดย เรือเฟอร์รี่

14:00
สถานีวิกตอเรีย, วิกตอเรียแคนาดา
17:30
สถานีแวนคูเวอร์
ชั้นพรีเมียม
16:30
สถานีวิกตอเรีย, วิกตอเรียแคนาดา
20:00
สถานีแวนคูเวอร์
ชั้นพรีเมียม

จาก Victoria Airport Canada ถึง แวนคูเวอร์ โดย เครื่องบิน

06:15
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
06:51
YVR Vancouver Airport
#WS3114 ชั้นประหยัด
06:45
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
07:16
YVR Vancouver Airport
#AC8050 ชั้นประหยัด
เร็วที่สุด
07:00
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
07:30
YVR Vancouver Airport
#AC8050 ชั้นประหยัด
09:00
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
09:31
YVR Vancouver Airport
#AC8056 ชั้นประหยัด
เร็วที่สุด
09:00
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
09:30
YVR Vancouver Airport
#AC8060 ชั้นประหยัด
09:10
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
09:45
YVR Vancouver Airport
#WS3157 ชั้นประหยัด
09:15
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
09:50
YVR Vancouver Airport
#WS3157 ชั้นประหยัด
เร็วที่สุด
10:00
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
10:30
YVR Vancouver Airport
#AC8056 ชั้นประหยัด
10:05
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
10:36
YVR Vancouver Airport
#AC8060 ชั้นประหยัด
11:00
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
11:31
YVR Vancouver Airport
#AC8062 ชั้นประหยัด
เร็วที่สุด
11:05
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
11:35
YVR Vancouver Airport
#AC8062 ชั้นประหยัด
11:30
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
12:02
YVR Vancouver Airport
#WS3354 ชั้นประหยัด
11:40
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
12:15
YVR Vancouver Airport
#WS3354 ชั้นประหยัด
เร็วที่สุด
12:05
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
12:35
YVR Vancouver Airport
#AC8064 ชั้นประหยัด
12:10
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
12:41
YVR Vancouver Airport
#AC8064 ชั้นประหยัด
13:10
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
13:41
YVR Vancouver Airport
#AC8066 ชั้นประหยัด
เร็วที่สุด
13:10
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
13:40
YVR Vancouver Airport
#AC8052 ชั้นประหยัด
14:05
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
14:36
YVR Vancouver Airport
#AC8068 ชั้นประหยัด
15:05
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
15:36
YVR Vancouver Airport
#AC8070 ชั้นประหยัด
เร็วที่สุด
15:10
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
15:40
YVR Vancouver Airport
#AC8070 ชั้นประหยัด
เร็วที่สุด
15:15
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
15:45
YVR Vancouver Airport
#AC8070 ชั้นประหยัด
15:40
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
16:12
YVR Vancouver Airport
#WS3356 ชั้นประหยัด
15:50
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
16:25
YVR Vancouver Airport
#WS3356 ชั้นประหยัด
เร็วที่สุด
16:05
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
16:35
YVR Vancouver Airport
#AC8074 ชั้นประหยัด
16:10
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
16:41
YVR Vancouver Airport
#AC8072 ชั้นประหยัด
17:15
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
17:46
YVR Vancouver Airport
#AC8074 ชั้นประหยัด
18:05
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
18:36
YVR Vancouver Airport
#AC8076 ชั้นประหยัด
เร็วที่สุด
18:25
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
18:55
YVR Vancouver Airport
#AC8076 ชั้นประหยัด

การขนส่งจาก สถานีวิกตอเรีย ไปยัง แวนคูเวอร์

  • รถไฟ ไม่พร้อมใช้งาน
  • รถโดยสาร ไม่พร้อมใช้งาน
  • เรือเฟอร์รี่ ไม่พร้อมใช้งาน
  • เครื่องบิน ไม่พร้อมใช้งาน
  • แท็กซี่ ไม่พร้อมใช้งาน

เส้นทางยอดนิยมใน แคนาดา