50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก Vancouver Airport (YVR) ไป วิกตอเรียแคนาดา ด้วย เที่ยวบิน

#AC8057
08:00
YVR Vancouver Airport
08:29
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
29นาที
ทันที 
 
#WS3279
08:05
YVR Vancouver Airport
08:40
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
35นาที
ทันที 
 
#AC8055
09:00
YVR Vancouver Airport
09:29
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
29นาที
ทันที 
 
#AC8059
09:05
YVR Vancouver Airport
09:34
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
29นาที
ทันที 
 
#AC8061
10:00
YVR Vancouver Airport
10:29
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
29นาที
ทันที 
 
#AC8061
10:05
YVR Vancouver Airport
10:34
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
29นาที
ทันที 
 
#AC255
10:20
YVR Vancouver Airport
10:49
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
29นาที
ทันที 
 
#WS3355
10:25
YVR Vancouver Airport
11:00
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
35นาที
ทันที 
 
#AC255
10:25
YVR Vancouver Airport
10:54
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
29นาที
ทันที 
 
#WS3355
10:30
YVR Vancouver Airport
11:07
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
37นาที
ทันที 
 
#AC8063
10:55
YVR Vancouver Airport
11:24
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
29นาที
ทันที 
 
#AC8063
11:00
YVR Vancouver Airport
11:30
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
30นาที
ทันที 
 
#AC8063
11:05
YVR Vancouver Airport
11:34
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
29นาที
ทันที 
 
#AC8063
11:10
YVR Vancouver Airport
11:39
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
29นาที
ทันที 
 
#AC8065
12:10
YVR Vancouver Airport
12:39
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
29นาที
ทันที 
 
#AC8067
13:05
YVR Vancouver Airport
13:34
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
29นาที
ทันที 
 
#AC8085
13:05
YVR Vancouver Airport
13:34
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
29นาที
ทันที 
 
#AC8069
13:30
YVR Vancouver Airport
13:59
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
29นาที
ทันที 
 
#AC8069
14:05
YVR Vancouver Airport
14:34
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
29นาที
ทันที 
 
#AC8069
14:10
YVR Vancouver Airport
14:39
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
29นาที
ทันที 
 
#AC8069
14:15
YVR Vancouver Airport
14:44
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
29นาที
ทันที 
 
#WS3295
14:30
YVR Vancouver Airport
15:04
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
34นาที
ทันที 
 
#WS3295
14:40
YVR Vancouver Airport
15:16
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
36นาที
ทันที 
 
#AC8071
15:05
YVR Vancouver Airport
15:34
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
29นาที
ทันที 
 
#AC8071
15:10
YVR Vancouver Airport
15:39
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
29นาที
ทันที 
 
#AC8073
16:15
YVR Vancouver Airport
16:44
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
29นาที
ทันที 
 
#AC8073
16:50
YVR Vancouver Airport
17:19
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
29นาที
ทันที 
 
#AC8075
17:05
YVR Vancouver Airport
17:34
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
29นาที
ทันที 
 
#AC8073
17:25
YVR Vancouver Airport
17:54
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
29นาที
ทันที 
 
#WS3183
17:30
YVR Vancouver Airport
18:04
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
34นาที
ทันที 
 
#WS3183
17:40
YVR Vancouver Airport
18:17
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
37นาที
ทันที 
 
#AC8077
18:05
YVR Vancouver Airport
18:34
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
29นาที
ทันที 
 
#AC8077
19:05
YVR Vancouver Airport
19:34
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
29นาที
ทันที 
 
#AC8079
19:05
YVR Vancouver Airport
19:34
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
29นาที
ทันที 
 
#AC8077
19:10
YVR Vancouver Airport
19:39
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
29นาที
ทันที 
 
#WS3185
20:00
YVR Vancouver Airport
20:34
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
34นาที
ทันที 
 
#WS3189
20:15
YVR Vancouver Airport
20:49
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
34นาที
ทันที 
 
#AC8081
21:05
YVR Vancouver Airport
21:34
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
29นาที
ทันที 
 
#WS3185
21:15
YVR Vancouver Airport
21:52
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
37นาที
ทันที 
 
#WS186 #WS335
21:15
YVR Vancouver Airport
Stop 14h 16m
Edmonton Airport
14:37
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
17ชั่วโมง 22นาที
ทันที 
 
#AC8422 #WS3119
21:50
YVR Vancouver Airport
Stop 9h 44m
Kelowna Airport
09:42
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
11ชั่วโมง 52นาที
ทันที 
 
#AC8081
21:50
YVR Vancouver Airport
22:19
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
29นาที
ทันที 
 
#AC230 #WS209
21:50
YVR Vancouver Airport
Stop 6h 44m
Calgary Airport
07:42
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
9ชั่วโมง 52นาที
ทันที 
 
#WS3185
22:30
YVR Vancouver Airport
23:04
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
34นาที
ทันที 
 
#WS724 #AC195
22:35
YVR Vancouver Airport
Stop 2h 37m
Lester Pearson Airport
10:43
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
12ชั่วโมง 8นาที
ทันที 
 
#WS724 #AC193
22:35
YVR Vancouver Airport
Stop 2h 37m
Lester Pearson Airport
10:45
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
12ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#AC8081
22:45
YVR Vancouver Airport
23:14
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
29นาที
ทันที 
 
#AC8432 #WS3119
22:45
YVR Vancouver Airport
Stop 9h 3m
Kelowna Airport
09:49
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
11ชั่วโมง 4นาที
ทันที 
 
#AC128 #AC193
23:30
YVR Vancouver Airport
Stop 1h 50m
Lester Pearson Airport
10:45
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
11ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#AC128 #AC195
23:30
YVR Vancouver Airport
Stop 1h 50m
Lester Pearson Airport
10:43
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
11ชั่วโมง 13นาที
ทันที 
 

เส้นทางยอดนิยมใน แคนาดา