จาก เวเนโต (อิตาลี)

ออสเตรีย

เบลเยี่ยม

บัลแกเรีย

โครเอเชีย

สาธารณรัฐเช็ก หรือ เช็กเกีย

ฮังการี

ไอร์แลนด์

ลิทัวเนีย

ประเทศนอร์ทมาซิโดเนีย

มอลตา

โมร็อกโก

โปรตุเกส

โรมาเนีย