จาก ไวเล (เดนมาร์ก)

ออสเตรีย

เบลเยี่ยม

สาธารณรัฐเช็ก หรือ เช็กเกีย

อียิปต์

ฟินแลนด์

ฝรั่งเศส

ฮังการี

ลัตเวีย

ลิทัวเนีย

มอลตา

เนเธอร์แลนด์

นอร์เวย์

โปรตุเกส

สวีเดน