50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก Vancouver Airport (YVR) ถึง วิกตอเรียแคนาดา (YYJ) โดย เที่ยวบิน

#AC8057
08:00
YVR Vancouver Airport
08:29
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
29นาที
ทันที 
 
#WS3279
08:05
YVR Vancouver Airport
08:40
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
35นาที
ทันที 
 
#AC8055
08:10
YVR Vancouver Airport
08:39
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
29นาที
ทันที 
 
#AC8055
09:00
YVR Vancouver Airport
09:29
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
29นาที
ทันที 
 
#AC8059
09:05
YVR Vancouver Airport
09:34
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
29นาที
ทันที 
 
#AC8061
10:00
YVR Vancouver Airport
10:29
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
29นาที
ทันที 
 
#AC8061
10:05
YVR Vancouver Airport
10:34
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
29นาที
ทันที 
 
#WS3355
10:25
YVR Vancouver Airport
11:00
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
35นาที
ทันที 
 
#WS3355
10:30
YVR Vancouver Airport
11:07
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
37นาที
ทันที 
 
#WS3355
11:00
YVR Vancouver Airport
11:33
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
33นาที
ทันที 
 
#AC8063
11:05
YVR Vancouver Airport
11:34
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
29นาที
ทันที 
 
#AC8063
11:10
YVR Vancouver Airport
11:39
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
29นาที
ทันที 
 
#AC8065
12:10
YVR Vancouver Airport
12:39
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
29นาที
ทันที 
 
#AC8067
13:05
YVR Vancouver Airport
13:34
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
29นาที
ทันที 
 
#AC8085
13:05
YVR Vancouver Airport
13:34
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
29นาที
ทันที 
 
#AC247
13:10
YVR Vancouver Airport
13:39
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
29นาที
ทันที 
 
#AC8069
13:30
YVR Vancouver Airport
13:59
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
29นาที
ทันที 
 
#AC8069
14:05
YVR Vancouver Airport
14:34
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
29นาที
ทันที 
 
#AC8069
14:10
YVR Vancouver Airport
14:39
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
29นาที
ทันที 
 
#AC8069
14:15
YVR Vancouver Airport
14:44
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
29นาที
ทันที 
 
#WS3295
14:30
YVR Vancouver Airport
15:04
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
34นาที
ทันที 
 
#AC8071
15:05
YVR Vancouver Airport
15:34
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
29นาที
ทันที 
 
#AC8071
15:10
YVR Vancouver Airport
15:39
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
29นาที
ทันที 
 
#WS130 #WS463
16:00
YVR Vancouver Airport
Stop 53m
Calgary Airport
19:45
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
3ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#AC8073
16:15
YVR Vancouver Airport
16:44
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
29นาที
ทันที 
 
#AC8075
17:05
YVR Vancouver Airport
17:34
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
29นาที
ทันที 
 
#AC8073
17:15
YVR Vancouver Airport
17:44
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
29นาที
ทันที 
 
#AC8073
17:25
YVR Vancouver Airport
17:54
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
29นาที
ทันที 
 
#WS3183
17:30
YVR Vancouver Airport
18:04
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
34นาที
ทันที 
 
#WS3183
17:40
YVR Vancouver Airport
18:17
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
37นาที
ทันที 
 
#AC8077
18:05
YVR Vancouver Airport
18:34
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
29นาที
ทันที 
 
#AC8079
19:05
YVR Vancouver Airport
19:34
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
29นาที
ทันที 
 
#AC8077
19:05
YVR Vancouver Airport
19:34
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
29นาที
ทันที 
 
#AC8077
19:10
YVR Vancouver Airport
19:39
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
29นาที
ทันที 
 
#AC228 #WS463
20:10
YVR Vancouver Airport
Stop 20h 43m
Calgary Airport
19:45
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
23ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#WS3189
20:15
YVR Vancouver Airport
20:49
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
34นาที
ทันที 
 
#WS3185
21:15
YVR Vancouver Airport
21:52
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
37นาที
ทันที 
 
#AC8081
21:50
YVR Vancouver Airport
22:19
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
29นาที
ทันที 
 
#WS3185
22:30
YVR Vancouver Airport
23:04
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
34นาที
ทันที 
 
#AC8081
22:45
YVR Vancouver Airport
23:14
YYJ Victoria Airport Canada, วิกตอเรียแคนาดา
29นาที
ทันที 
 

เส้นทางยอดนิยมใน แคนาดา