50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ลัคเนา เอ็นอาร์ ถึง พาราณสี โดย รถไฟ

เวลาเดินทางและถึงจุดหมายของรถไฟในอินเดียอาจล่าช้าในบางครั้ง เพราะฉะนั้น โปรดเลี่ยงการเดินทางโดยเครื่องบินเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนเครื่องบินในกรณีนี้

00:15
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
07:45
BSB สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
7ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
00:15
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
07:45
BSB สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
7ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
00:15
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
07:45
BSB สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
7ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
00:15
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
07:45
BSB สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
7ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
01:05
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
09:35
BSB สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
8ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
01:05
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
09:35
BSB สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
8ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
01:05
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
09:35
BSB สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
8ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
01:25
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
07:20
BSB สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
5ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
01:25
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
07:20
BSB สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
5ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
01:25
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
07:20
BSB สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
5ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
02:20
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
09:15
BSB สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
6ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
02:20
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
09:30
BCY เมืองพาราณสี
7ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
02:20
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
09:30
BCY เมืองพาราณสี
7ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
02:20
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
09:15
BSB สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
6ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
02:25
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
09:20
BSB สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
6ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
02:25
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
09:20
BSB สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
6ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
02:25
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
09:30
BCY เมืองพาราณสี
7ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
02:25
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
09:30
BCY เมืองพาราณสี
7ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
02:35
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
08:05
BSB สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
5ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
02:40
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
08:20
BSB สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
5ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
02:40
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
08:40
BSB สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
6ชั่วโมง
คืนเงิน 
02:40
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
08:40
BSB สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
6ชั่วโมง
คืนเงิน 
02:40
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
08:20
BSB สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
5ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
02:40
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
08:20
BSB สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
5ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
02:45
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
10:50
BCY เมืองพาราณสี
8ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
02:45
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
10:50
BCY เมืองพาราณสี
8ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
02:45
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
10:50
BCY เมืองพาราณสี
8ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
02:45
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
10:40
BSB สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
7ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
02:45
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
10:40
BSB สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
7ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
02:45
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
10:40
BSB สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
7ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
02:50
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
09:50
BSB สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
7ชั่วโมง
คืนเงิน 
02:50
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
09:00
BSB สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
6ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
02:50
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
09:50
BSB สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
7ชั่วโมง
คืนเงิน 
02:50
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
09:50
BSB สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
7ชั่วโมง
คืนเงิน 
02:50
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
09:00
BSB สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
6ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
02:50
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
09:00
BSB สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
6ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
03:15
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
08:25
BSB สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
5ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
03:15
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
08:25
BSB สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
5ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
03:15
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
08:25
BSB สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
5ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
03:15
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
08:50
BSB สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
5ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
03:15
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
08:50
BSB สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
5ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
03:15
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
08:50
BSB สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
5ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
03:15
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
08:50
BSB สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
5ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
03:30
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
10:35
BSB สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
7ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
03:30
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
10:35
BSB สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
7ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
03:30
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
10:35
BSB สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
7ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
03:30
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
10:35
BSB สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
7ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
05:25
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
11:30
BSB สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
6ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
05:25
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
11:30
BSB สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
6ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
05:25
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
11:30
BSB สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
6ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
05:35
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
11:40
BSB สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
6ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
05:35
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
11:40
BSB สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
6ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
05:35
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
11:40
BSB สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
6ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
05:45
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
11:45
BSB สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
6ชั่วโมง
คืนเงิน 
05:45
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
11:45
BSB สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
6ชั่วโมง
คืนเงิน 
05:45
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
11:45
BSB สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
6ชั่วโมง
คืนเงิน 
06:40
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
15:50
BSB สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
9ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
06:40
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
15:50
BSB สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
9ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
06:40
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
15:50
BSB สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
9ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
07:00
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
13:30
BSB สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
6ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
07:15
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
12:25
BSB สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
5ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
07:15
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
12:25
BSB สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
5ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
07:15
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
12:25
BSB สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
5ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
07:15
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
12:25
BSB สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
5ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
07:40
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
15:15
BSB สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
7ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
07:40
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
15:15
BSB สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
7ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
07:40
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
15:15
BSB สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
7ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
07:40
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
15:20
BSB สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
7ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
07:40
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
15:20
BSB สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
7ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
07:40
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
15:20
BSB สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
7ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
08:00
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
15:40
BSB สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
7ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
08:00
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
15:40
BSB สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
7ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
08:00
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
15:40
BSB สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
7ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
08:15
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
13:00
BSB สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
4ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
08:15
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
13:00
BSB สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
4ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
08:15
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
13:00
BSB สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
4ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
08:15
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
13:00
BSB สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
4ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
08:15
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
13:00
BSB สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
4ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
08:15
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
13:00
BSB สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
4ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
08:45
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
16:15
BSB สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
7ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
08:45
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
16:15
BSB สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
7ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
08:45
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
16:15
BSB สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
7ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
08:45
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
16:35
KEI สถานีรถไฟคาชิ, พาราณสี
7ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
08:45
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
16:35
KEI สถานีรถไฟคาชิ, พาราณสี
7ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
08:45
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
16:35
KEI สถานีรถไฟคาชิ, พาราณสี
7ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
09:15
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
16:10
BSB สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
6ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
09:15
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
16:10
BSB สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
6ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
09:15
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
14:35
BSB สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
5ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
09:15
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
14:35
BSB สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
5ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
09:15
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
14:35
BSB สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
5ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
09:15
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
16:10
BSB สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
6ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
09:35
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
14:50
BSB สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
5ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
09:35
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
14:50
BSB สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
5ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
09:35
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
14:50
BSB สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี
5ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
#22356