50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ลัคเนา เอ็นอาร์ ถึง เดลี โดย รถไฟ

เวลาเดินทางและถึงจุดหมายของรถไฟในอินเดียอาจล่าช้าในบางครั้ง เพราะฉะนั้น โปรดเลี่ยงการเดินทางโดยเครื่องบินเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนเครื่องบินในกรณีนี้

00:00
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
08:20
NDLS นิวเดลี
8ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
00:00
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
08:20
NDLS นิวเดลี
8ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
00:00
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
08:20
NDLS นิวเดลี
8ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
00:00
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
08:20
DSA Delhi Shahdara JN
19วัน 8ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
00:00
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
08:20
DSA Delhi Shahdara JN
19วัน 8ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
00:00
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
08:20
DSA Delhi Shahdara JN
19วัน 8ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
00:55
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
10:30
DLI เดลี
9ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
00:55
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
10:50
DLI เดลี
9ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
00:55
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
10:50
DLI เดลี
9ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
00:55
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
10:50
DLI เดลี
9ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
00:55
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
10:30
DLI เดลี
9ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
00:55
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
11:20
NDLS นิวเดลี
10ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
00:55
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
11:20
NDLS นิวเดลี
10ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
01:10
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
10:40
DSA Delhi Shahdara JN
18วัน 9ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
01:10
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
10:40
DEC นิวเดลีชันตัน
9ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
01:10
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
10:10
DLI เดลี
9ชั่วโมง
คืนเงิน 
01:10
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
10:10
DLI เดลี
9ชั่วโมง
คืนเงิน 
01:10
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
10:10
DLI เดลี
9ชั่วโมง
คืนเงิน 
01:10
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
09:35
ANVT Anand Vihar Trm, เดลี
8ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
01:10
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
09:35
DSA Delhi Shahdara JN
19วัน 8ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
01:10
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
10:40
DSA Delhi Shahdara JN
18วัน 9ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
01:10
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
10:40
DSA Delhi Shahdara JN
18วัน 9ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
01:10
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
10:40
DEC นิวเดลีชันตัน
9ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
01:10
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
10:40
DSA Delhi Shahdara JN
18วัน 9ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
01:10
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
10:40
DEC นิวเดลีชันตัน
9ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
01:10
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
10:40
DEC นิวเดลีชันตัน
9ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
01:10
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
10:40
DEC นิวเดลีชันตัน
9ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
01:10
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
10:40
DEC นิวเดลีชันตัน
9ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
01:10
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
10:10
DLI เดลี
9ชั่วโมง
คืนเงิน 
01:10
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
10:10
DLI เดลี
9ชั่วโมง
คืนเงิน 
01:10
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
10:10
DLI เดลี
9ชั่วโมง
คืนเงิน 
01:10
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
10:10
DLI เดลี
9ชั่วโมง
คืนเงิน 
01:10
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
10:40
DEC นิวเดลีชันตัน
9ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
01:20
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
08:50
DSA Delhi Shahdara JN
18วัน 7ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
01:20
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
08:50
DSA Delhi Shahdara JN
20วัน 7ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
01:20
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
08:50
ANVT Anand Vihar Trm, เดลี
7ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
01:20
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
08:50
ANVT Anand Vihar Trm, เดลี
7ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
02:35
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
10:50
ANVT Anand Vihar Trm, เดลี
8ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
02:35
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
10:50
ANVT Anand Vihar Trm, เดลี
8ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
02:35
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
10:50
ANVT Anand Vihar Trm, เดลี
8ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
02:53
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
11:03
ANVT Anand Vihar Trm, เดลี
8ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
02:53
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
11:03
ANVT Anand Vihar Trm, เดลี
8ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
02:53
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
11:03
DSA Delhi Shahdara JN
17วัน 8ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
03:20
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
12:30
DLI เดลี
9ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
03:20
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
11:45
DSA Delhi Shahdara JN
17วัน 8ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
03:20
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
11:45
ANVT Anand Vihar Trm, เดลี
8ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
03:20
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
11:45
ANVT Anand Vihar Trm, เดลี
8ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
03:20
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
11:45
ANVT Anand Vihar Trm, เดลี
8ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
03:20
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
13:00
DSA Delhi Shahdara JN
18วัน 9ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
03:20
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
13:00
DSA Delhi Shahdara JN
18วัน 9ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
03:20
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
13:00
DSA Delhi Shahdara JN
18วัน 9ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
03:20
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
12:00
DSA Delhi Shahdara JN
19วัน 8ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
03:20
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
12:00
DSA Delhi Shahdara JN
19วัน 8ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
03:20
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
13:00
DEC นิวเดลีชันตัน
9ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
03:20
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
11:45
DSA Delhi Shahdara JN
17วัน 8ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
03:20
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
11:45
DSA Delhi Shahdara JN
17วัน 8ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
03:20
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
12:30
DLI เดลี
9ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
03:20
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
13:00
DEC นิวเดลีชันตัน
9ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
03:20
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
12:00
NDLS นิวเดลี
8ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
03:20
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
12:00
NDLS นิวเดลี
8ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
03:20
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
12:00
NDLS นิวเดลี
8ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
03:20
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
13:00
DEC นิวเดลีชันตัน
9ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
03:20
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
12:30
DLI เดลี
9ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
03:30
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
12:40
DLI เดลี
9ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
03:30
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
12:40
NDLS นิวเดลี
9ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
03:30
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
12:40
NDLS นิวเดลี
9ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
03:30
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
12:40
DLI เดลี
9ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
03:38
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
12:28
NDLS นิวเดลี
8ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
03:38
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
12:28
NDLS นิวเดลี
8ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
03:38
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
06:53
NDLS นิวเดลี
3ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
03:38
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
12:28
DSA Delhi Shahdara JN
8ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
03:40
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
12:30
DLI เดลี
8ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
03:40
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
12:30
DLI เดลี
8ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
03:40
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
12:30
DSA Delhi Shahdara JN
8ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
03:40
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
12:30
DSA Delhi Shahdara JN
8ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
04:20
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
11:30
ANVT Anand Vihar Trm, เดลี
7ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
04:20
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
11:50
DSA Delhi Shahdara JN
18วัน 7ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
04:20
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
11:50
DLI เดลี
7ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
04:20
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
11:30
ANVT Anand Vihar Trm, เดลี
7ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
04:20
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
11:30
ANVT Anand Vihar Trm, เดลี
7ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
04:40
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
19:00
NDLS นิวเดลี
19วัน 14ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
04:40
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
19:00
NDLS นิวเดลี
19วัน 14ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
04:40
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
19:00
NDLS นิวเดลี
19วัน 14ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
04:40
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
12:35
ANVT Anand Vihar Trm, เดลี
7ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
04:55
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
13:35
DLI เดลี
8ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
04:55
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
13:35
DLI เดลี
8ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
04:55
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
14:10
DEC นิวเดลีชันตัน
9ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
04:55
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
14:10
DEC นิวเดลีชันตัน
9ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
04:55
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
13:55
DEE นิวเดลีซาไรโรฮิลลา
9ชั่วโมง
คืนเงิน 
04:55
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
13:55
DEE นิวเดลีซาไรโรฮิลลา
9ชั่วโมง
คืนเงิน 
04:55
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
13:55
DEE นิวเดลีซาไรโรฮิลลา
9ชั่วโมง
คืนเงิน 
04:55
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
13:35
DLI เดลี
8ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
04:55
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
14:10
DEC นิวเดลีชันตัน
9ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
05:40
LKO ลัคเนา เอ็นอาร์
15:55
DSA Delhi Shahdara JN