50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก Chinggis Khaan Airport ถึง อูลานบาตาร์ โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
Chinggis Khaan Airport, อูลานบาตาร์
เวลา
Ulaanbaatar Hotel Transfer
30นาที
ทันที 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Chinggis Khaan Airport, อูลานบาตาร์
เวลา
Ulaanbaatar Hotel Transfer
30นาที
ทันที 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

เวลา Ulan Bator Airport ถึง อูลานบาตาร์

เวลา Ulan Bator Airport ถึง อูลานบาตาร์
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
GAS Travel Comfort ตลอดเวลา฿ 793

เส้นทางยอดนิยมใน มองโกเลีย