50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก อุดรธานี ถึง กรุงเทพ โดย รถไฟ

07:40
อุดรธานี, อุดรธานี
18:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
10ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
07:40
อุดรธานี, อุดรธานี
17:20
ดอนเมือง, กรุงเทพ
9ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
18:50
อุดรธานี, อุดรธานี
05:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
10ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
18:50
อุดรธานี, อุดรธานี
03:58
ดอนเมือง, กรุงเทพ
9ชั่วโมง 8นาที
คืนเงิน 
19:59
อุดรธานี, อุดรธานี
06:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
10ชั่วโมง 1นาที
คืนเงิน 
19:59
อุดรธานี, อุดรธานี
06:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
10ชั่วโมง 1นาที
คืนเงิน 
19:59
อุดรธานี, อุดรธานี
06:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
10ชั่วโมง 1นาที
คืนเงิน 
19:59
อุดรธานี, อุดรธานี
05:02
ดอนเมือง, กรุงเทพ
9ชั่วโมง 3นาที
คืนเงิน 
19:59
อุดรธานี, อุดรธานี
05:02
ดอนเมือง, กรุงเทพ
9ชั่วโมง 3นาที
คืนเงิน 
19:59
อุดรธานี, อุดรธานี
05:02
ดอนเมือง, กรุงเทพ
9ชั่วโมง 3นาที
คืนเงิน 

จาก อุดรธานี 1 ถึง กรุงเทพ โดย รถบัส

11:00
อุดรธานี 1, อุดรธานี
19:30
หมอชิต, กรุงเทพ
8ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
20:45
อุดรธานี 1, อุดรธานี
05:15
หมอชิต, กรุงเทพ
8ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
21:00
อุดรธานี 1, อุดรธานี
07:00
หมอชิต, กรุงเทพ
10ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
21:15
อุดรธานี 1, อุดรธานี
07:10
หมอชิต, กรุงเทพ
9ชั่วโมง 55นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
22:00
อุดรธานี 1, อุดรธานี
06:30
หมอชิต, กรุงเทพ
8ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 

จาก สนามบินอุดรธานี (UTH) ถึง กรุงเทพ (BKK) โดย เที่ยวบิน

06:30
UTH สนามบินอุดรธานี
07:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
08:15
UTH สนามบินอุดรธานี
09:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
09:00
UTH สนามบินอุดรธานี
10:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#TG2003
09:00
UTH สนามบินอุดรธานี
10:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
11:55
UTH สนามบินอุดรธานี
13:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
12:55
UTH สนามบินอุดรธานี
14:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#TG2005
12:55
UTH สนามบินอุดรธานี
14:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
16:25
UTH สนามบินอุดรธานี
17:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#TG2007
16:25
UTH สนามบินอุดรธานี
17:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
16:30
UTH สนามบินอุดรธานี
17:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
17:50
UTH สนามบินอุดรธานี
18:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
20:35
UTH สนามบินอุดรธานี
21:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
20:55
UTH สนามบินอุดรธานี
22:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 

จาก สนามบินอุดรธานี (UTH) ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง (BKK) โดย เที่ยวบิน

07:35
UTH สนามบินอุดรธานี
08:35
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง
ทันที 
#SL601
08:00
UTH สนามบินอุดรธานี
09:05
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
08:30
UTH สนามบินอุดรธานี
09:50
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
08:35
UTH สนามบินอุดรธานี
09:50
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
10:25
UTH สนามบินอุดรธานี
11:45
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#SL605
11:35
UTH สนามบินอุดรธานี
12:40
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
11:55
UTH สนามบินอุดรธานี
12:55
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง
ทันที 
12:15
UTH สนามบินอุดรธานี
13:15
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง
ทันที 
 
14:20
UTH สนามบินอุดรธานี
15:20
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง
ทันที 
#SL607
14:25
UTH สนามบินอุดรธานี
15:30
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
15:35
UTH สนามบินอุดรธานี
16:35
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง
ทันที 
#SL991
16:00
UTH สนามบินอุดรธานี
17:05
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
16:20
UTH สนามบินอุดรธานี
17:20
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง
ทันที 
#SL611
17:10
UTH สนามบินอุดรธานี
18:15
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#SL1611
17:20
UTH สนามบินอุดรธานี
18:25
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
17:20
UTH สนามบินอุดรธานี
18:25
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
18:35
UTH สนามบินอุดรธานี
19:35
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง
ทันที 
18:55
UTH สนามบินอุดรธานี
20:00
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
21:25
UTH สนามบินอุดรธานี
22:30
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
21:35
UTH สนามบินอุดรธานี
22:35
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง
ทันที 
#SL617
21:50
UTH สนามบินอุดรธานี
22:55
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
22:20
UTH สนามบินอุดรธานี
23:20
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง
ทันที 

จาก Udonthani Hotel Transfer ถึง กรุงเทพ โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
Udonthani Hotel Transfer
เวลา
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
8ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

เวลา อุดรธานี ถึง กรุงเทพ

เวลา อุดรธานี ถึง กรุงเทพ
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Glassflower Premium ตลอดเวลา฿ 9,356
Thai Lion Air Economy #SL60108:00 – 09:05฿ 1,493
Air Udon Express 11:00 – 19:30฿ 468
Thai AirAsia Economy #FD335512:15 – 13:15฿ 1,661
Nok Air Economy #DD921114:20 – 15:20฿ 1,349
Thai Lion Air Economy #SL99116:00 – 18:05฿ 1,271
Thai Railways Class II AC 18:50 – 05:00฿ 609
Thai Smile Economy #WE870920:35 – 21:40฿ 1,661
Thai AirAsia Economy #FD335721:25 – 22:30฿ 1,661
Nok Air Economy #DD921921:35 – 22:35฿ 1,749
Air Udon Express 22:00 – 06:30฿ 468

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย

จะเดินทางจาก อุดรธานี ไป กรุงเทพ อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก อุดรธานี ไป กรุงเทพ, คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของพาหหนะตามที่คุณชอบ:

 • เที่ยวบิน
 • รถบัส
 • รถไฟ
 • แท๊กซี่

ถ้าคุณรีบหน่อยและต้องการเน้นความรวดเร็ว เราขอแนะนำ เที่ยวบิน. แต่ถ้าคุณไม่ได้สนใจว่าต้องไปถึงเร็วขนาดไหน ไปได้เรื่อยๆ ค่อยๆไป เราแนะนำให้คุณเลือกออปชั่นที่ถูกลงมาได้ เช่น จองตั๋ว รถไฟ เป็นต้น.

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง จะถูกหรือแพง ขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก ตั๋ว แท๊กซี่ ก็แน่นอนว่าจะต้องแพงที่สุด - ราคาเริ่มต้นประมาณ THB 9,356 บาท. แต่ถ้าคุณอยากเซฟค่าตั๋วให้ถูกลงมาอีกหน่อย ก็ควรจะเลือกเดินทางด้วย รถบัส เพราะตั๋ว รถบัส อาจจะถูกมาก เพียงแค่ THB 468 บาท เท่านั้น.

ไกลแค่ไหนกันจาก อุดรธานี ถึง กรุงเทพ?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 317 ไมล์ (509 กิโลเมตร) จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพ. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 295 ไมล์ (474 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก อุดรธานี ไป กรุงเทพ?

ถ้าคุณเดินทางจาก อุดรธานี ไป กรุงเทพ คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 1 นาที จนถึง 11 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก อุดรธานี ไป กรุงเทพ?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก อุดรธานี ไป กรุงเทพ แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ หากจะประหยัดหน่อยก็แนะนำให้คุณเลือก Air Udon (แอร์อุดร): เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย รถบัส คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ THB 468 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย แท๊กซี่ - a one-way แท๊กซี่ ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ THB 9,356 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก อุดรธานี ไป กรุงเทพ:

 • ตั๋วรถบัส - ตั้งแต่ THB 468 บาท จนถึง THB 602 บาท;
 • ตั๋วรถไฟ - ตั้งแต่ THB 722 บาท จนถึง THB 1,767 บาท;
 • ตั๋วเครื่องบิน - ตั้งแต่ THB 827 บาท จนถึง THB 1,892 บาท;

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ THB 9,356 บาท ไปจนถึง THB 9,356 บาท.

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ บาท ไปจนถึง บาท.

มีรถออกจาก อุดรธานี ไปที่ กรุงเทพ กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

 • เดินทางด้วยเครื่องบินจาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพ มีไฟลท์ประมาณ 32 เที่ยวต่อวัน.
 • เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ 11:00 โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง 22:00 ทุ่ม มีเที่ยวรถ 5 เที่ยวต่อวัน.
 • เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด 5 เที่ยวต่อวัน.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพ ในเวลาใดก็ได้


เดินทางด้วยเครื่องบินจาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพ มีไฟลท์ประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพ มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้าหนึ่งรอบ และรอบบ่ายอีกรอบ.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพ ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

โดยเครื่องบิน

การเดินทางโดยเครื่องบินจาก อุดรธานี ไป กรุงเทพ ใช้เวลาน้อยที่สุด. แม้ว่าโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินจะราคาแพง แต่ในความเป็นจริงคุณสามารถเสิร์ชหาราคาตั๋วโปรโมชั่นถูกๆ ซึ่งอาจจะถูกกว่าตั๋วรถไฟหรือตั๋งเรือเร็วด้วยซ้ำ โดยปกติ สำหรับเส้นทางนี้ ราคาตั๋วเครื่องบินจะเริ่มต้นที่ THB 827 บาท.

ข้อคำนึงก่อนขึ้นเครื่องบิน:
แนะนำว่าให้คุณจองตั๋วเครื่องบินก่อนวันเดินทางไว้แต่เนิ่นๆ และเช็คอินไฟลท์ของคุณออนไลน์เพื่อความรวดเร็ว ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถเซฟเวลาไปได้ถึงกว่า 2 ชม. แทนที่จะต้องต่อคิวยาวเหยียดที่สนามบินเพื่อเช็คอิน และการเช็คอินออนไลน์ คุณยังมีโอกาสเลือกที่นั่งก่อนใครอีกด้วย
เผื่อเวลาเดินผ่านจุดตรวจสัมภาระด้วย ดังนั้น เผื่อเวลาไปถึงที่แอร์พอร์ตก่อนไฟลท์ออกสัก 1.5 ชม. ก็จะดี.
สายการบินที่บินจาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพ Nok Air (นกแอร์), Thai AirAsia (แอร์เอเชีย), Thai Lion Air, Thai Smile (ไทยสมายล์)

รถบัส

หากนั่งรถบัสจาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพ จะได้ราคาที่ถูกกว่านั่งเครื่อง ส่วนมากรถบัสวิ่งข้ามจังหวัดเป็นออปชั่นที่คนเลือกมากที่สุดเพราะว่าถูกที่สุด รถบัสส่วนใหญ่จะมีห้องน้ำในตัว และมีอาหารกลางวันให้รวมในตั๋วของคุณ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถบัส:
ถ้าเป็นไปได้ แนะนำให้คุณเลือกประเภทรถ (ชั้น) ให้สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อความสะดวกในการเดินทางของตัวคุณเอง รถบัสที่จ่ายแพงกว่าหน่อยจะเป็นรถแอร์ สามารถเอนเบาะได้ มีห้องน้ำในตัว และอาจมี Wi-Fi ให้ด้วย.
เช่นเดียวกันกับตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถบัสควรจองแต่เนิ่นๆล่วงหน้า เพื่อให้คุณได้ที่ที่ดีที่สุด
เวลาที่คุณจองตั๋วรถบัส คำนึงไว้เสมอว่ารถบัสอาจดีเลย์ได้ แต่ถึงกระนั้น คุณควรไปถึงที่ท่ารถก่อนเวลารถออกอย่างน้อย 15 นาทีเป็นอย่างต่ำเพื่อความชัวร์

รถแท็กซี่

การเรียกรถแท็กซี่จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพ ถือเป็นวิธีที่ง่ายทีสุด เพราะคุณสามารถที่จะเลือกเวลาเดินทางได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องยึดตามตารางเวลาของผู้ให้บริการ หรือจะแวะข้างทาง หรือแวะไปยังที่ที่คุณต้องการจะไปเพิ่มเติมก็ได้ คุณสามารถที่จะเลือกประเภทของรถและระดับความสะดวกสบายในการโดยสารได้ตามอิสระ

ส่วนราคานั้น ขึ้นอยู่กับเส้นทาง โดยแท็กซี่ในเส้นทางนี้ ราคาเริ่มต้นจาก THB 9,356$X บาท เป็นต้นไป

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถแท็กซี่: ทางที่ดี คุณควรจะเปิด Google Maps หรือ GPS navigator ควบคู่ไปด้วย เผื่อกันหลงทาง

รถไฟ

บ่อยครั้ง การนั่งรถไฟอาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด เพราะว่าการเดินทางด้วยรถไฟเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยมากกว่าการนั่งรถบัสที่อาจประสบอุบัติเหตุกลางทางเมื่อไหร่ก็ได้ในขณะที่ราคาตั๋วใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ การเดินทางด้วยรถไฟเป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมหากคุณอยากเดินทางในตอนกลางคืน สำหรับการเดินทางเป็นระยะทางไกลๆ รถไฟก็สะดวกสบายไม่น้อย และหากเลือกชั้นรถไฟที่ดีขึ้นมาหน่อย คุณยังได้เอนกายพักผ่อนมากกว่านั่งรถบัสด้วยซ้ำ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถไฟ:
คำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเองก่อนเลือกชั้นตั๋วรถไฟ โดยส่วนใหญ่ ตั๋วรถไฟชั้นสองก็เพียงพอที่จะทำให้คุณเดินทางได้อย่างสะดวกสบายแล้ว โดยปกติจะมี 2 หรือ 4 เตียงในแต่ละส่วน และมักเป็นตู้ปรับอากาศ

ถ้าคุณมองหาความสะดวกสบายมากยิ่งกว่านี้ แนะนำให้จองตั๋วรถไฟชั้นหนึ่ง ที่นั่งของตั๋วชั้นหนึ่งจะมี Wi-Fi ฟรีให้ใช้บนรถไฟ รวมทั้งมีของว่างและเครื่องดื่มรวมอยู่ในนั้นแล้วเรียบร้อย

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพ

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก อุดรธานี ไปยัง กรุงเทพ แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา:

 • 84% เลือกแบบไม่รีบนักด้วยการนั่งรถไฟ.
 • 9% เลือกเดินทางด้วยรถบัส
 • 7% เลือกนั่งเครื่องบิน.